Kehitysevaluointipalveluja koskeva puitejärjestely
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.06.2020

Kehitysevaluointipalveluja koskeva puitejärjestely

Kuvaus

Ulkominsteriön kehitysevaluoinnin yksikkö EVA-11 vastaa strategisten, politiikkatason evaluointien sekä keskitettyjen ja hajautettujen arviointien synteesien ja meta-evaluointien teettämisestä. Lisäksi yksikkö teettaa evaluoitavuus- ja taustaselvityksiä laajempia evaluointeja varten tai ministeriölle muuten tärkeistä asiakokonaisuuksista. EVA-11 tukee kehitysyhteistyötä toimeenpaneniva yksiköitä tarjomalla evaluointikapasiteetin kehittämiseen liittyviä palveluja, julkaisemalla evaluointiohjeistuksia ja tarjoamalle neuvontapalveluja, jotka liittyvät hajautettujen ohjelma- tai hanke-evaluointien suunnitteluun ja evaluointien toteutukseen. Kaikki evaluoinnit ja katselmukset teetetään riippumattomilla evaluointiasiantuntijoilla.Ulkoistettu palvelu on välttämätön, kun otetaan huomioon yksikön rajalliset henkilöstöresurssit ja toimintojen vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet. Kehitysevaluointipalveluja koskevna puitejärjestelyn tarkoitus on tarjota uusi evaluointien hallinnointiin ja fasilitointiin liittyvä palvelukokonaisuus. Palvelulähtöinen toimintatapa sallii joustavamman evaluointiosaamisen hyödyntämisen myös arviointeja suunniteltaessa. Ulkoisia asiantuntijoita tarvitaan erityisesti evaluointitoimeksiantojen viimeistelyssä, metodologiaan liittyvissä kysymyksissä ja määriteltäessa arviointitiimien kokoonpanoa ja osaamisprofiileja. Puitejärjestelyllä vahvistetaan myös samanaikaisesti käynnissä olevien arviointien koordinaatiota ja sitä kautta lisätään vaikuttavuutta ja synergioita. Toimiva puitesopimus tarjoaa mahdollilsuudet evaluointiosaamisen kerryttämiseen ja syventämiseen myös organisaation sisällä. Ulkoministeriön kokemukset ensimmäisestä evaluointipalveluja koskevasta puitejärjestelystä olivat hyviä ja tukevat käytännön jatkamista pienin, opittuihin asioihin perustuvin muutoksin. Koska Ulkoministeriö haluaa entisestään vahvistaa kehitysevaluointien tulosten käytettävyyttä, on tarkoituksen kehittää puitesopimusjärjestelyä edelleen ja sisällyttää siihen uusia toimintatapoja ja viestintään liittyviä ratkaisuja. Ulkoministeriön rooli evaluointien toimeksiantajana ja päätöksenteossa säilyy. Palvelun tuottajan tehtävänä on koordinoida arvioinnin toimeenpanoa ja arviointitiimejä ja toteuttaa arviointitoimeksiantoja. EVA-11 käyttää tarkoitukseen 4 miljoonan euron edestä vuoden 2020 sopimus- ja myöntövaltuuksia ja 600 000 euroa vuoden 2020 määrärahoja.

Rahoituspäätös  01.06.2020

4 600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89893016

Tunnus

UHA2020-000176

Sivua muokattu

29.06.2020