Justice Rapid Response - tuki rankaisemattomuuden vastaiseen työhön
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2020

Justice Rapid Response - tuki rankaisemattomuuden vastaiseen työhön

Kuvaus

Justice Rapid Response (JRR) edistää vastuuvelvollisuuden toteutumista tarjoamalla valtioille sekä kansainvälisille ja alueellisille toimijoille asiantuntija-apua kaikkein vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin liittyvissä rikostutkinnallisissa tehtävissä. Yksi keskeisiä painotuksia on SGBV-rikoksiin liittyvä asiantuntija-apu. JRR on osallistunut yli 200 asiantuntijamissioon ympäri maailmaa. JRR:n kouluttaman 700 hengen asiantuntijapoolista 59% on naisia ja 43% tulee eteläiseltä pallonpuoliskolta. Toimintaa on ollut yli kymmenen vuoden ajan ja se on ollut vaikuttavaa. Vuodesta 2009 lähtien JRR:n asiantuntijoita on mm. käytetty kaikissa YK:n ihmisoikeusneuvoston valtuuttamissa tutkimuskomissioissa sekä tiedonkeruumissioissa. Suomi on rahoittanut JRR:n toimintaa ja kuulunut sen johtokuntaan alusta alkaen. Suomen rahoitus on 300 000 euroa vuonna 2020 ja se suunnataan asiantuntijamissioiden kustannukset kattavaan rahastoon (International Investigations Deployment Fund).

Rahoituspäätös  15.06.2020

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%
  • Ihmisoikeudet 50%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Justice Rapid Response

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

89892984

Tunnus

UHA2020-003656

Sivua muokattu

18.06.2020