Tuki UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmalle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2020

Tuki UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmalle

Kuvaus

YK:n alaisen Euroopan talouskomission (UNECE) rajavesisopimus (1992) luo puitteet alueelliselle rajavesistöyhteistyölle. UNECE:n yleissopimus edistää merkittävällä tavalla rajavesistöjen oikeudenmukaista käyttöä, suojelua ja yhteistyötä sopimuspuolten kesken. Sopimus vähentää konflikteja, lisää turvallisuutta sekä edistää vesivarojen kestävää käyttöä. Sopimus ehkäisee ja vähentää sellaista vesien pilaantumista, jonka vaikutukset ulottuvat maasta toiseen. Myös UNECE:n ulkopuoliset YK-maat voivat liittyä sopimukseen vuonna 2013 voimaan astuneen sopimusmuutoksen ansiosta ja useat ODA-kelpoiset maat ovat kiinnostuneita liittymään sopimukseen. Ensimmäiset UNECE-alueen ulkopuoliset maa, Tshad ja Senegal, liittyivät sopimukseen 2018. Sopimuksella on näin ollen maailmanlaajuista merkitystä rajavesiyhteistyön edistäjänä. Suomi on aktiivinen toimija globaalissa rajavesiyhteistyössä. Suomi on tehnyt pitkään politiikkatason yhteistyötä UNECE:n rajavesisopimuksen sihteeristön kanssa, minkä lisäksi UM on rahoittanut UNECE:n rajavesihankkeita Keski-Aasiassa. Suomi (SYKE) on edustettuna rajavesisopimuksen byroossa sekä keskeisissä työryhmissä. Esitettävä tuki UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmalle 2019-2021 kohdistuu työohjelman toimeenpanoon kokonaisuudessaan. Esitetään, että ulkoministeriö tukee UNECE:n rajavesisopimuksen työohjelmaa vuosille 2019-2021 200 000 eurolla vuonna 2020.

Lisätietoa

https://www.unece.org/env/water.htmlLinkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  15.06.2020

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Vesipolitiikka ja -hallinto 80%
  • Vesihuolto - suuret järjestelmät 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n Euroopan talouskomissio

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892615

Tunnus

UHA2020-001891

Sivua muokattu

18.06.2020