EIF-ohjelma; tuki LDC-maiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi (2. Lisämyöntö)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.05.2020

EIF-ohjelma; tuki LDC-maiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi (2. Lisämyöntö)

Kuvaus

Enhanced Integrated Framework (EIF) on vähiten kehittyneiden maiden (LDC), avunantajien sekä kansainvälisten järjestöjen globaali kumppanuus, jonka tavoitteena on tukea LDC-maita hyötymään kansainvälisestä kaupasta kestävän talouskasvun edistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. EIF kehittää kauppaministeriöiden kapasiteettia ja vahvistaa niiden yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, laatii kumppanimaille tiekartan kauppapotentiaalin vahvistamiseksi, edistää kaupan kysymysten integroimista kansallisiin kehitysstrategioihin, toimii kauppaa tukevan kehitysyhteistyön koordinaattorina maatasolla sekä antaa siemenrahoitusta hankkeille, joilla on huomattava kauppapotentiaali. EIF on eksplisiittisesti mainittu SDG-alatavoitteessa 8.A. EIF:llä on merkittävä rooli LDC-maiden kauppasektorin kehittämisessä ja niiden integroimisessa kansainväliseen talouteen. Monet kehitysmaat, erityisesti köyhimmät, eivät ole pystyneet hyötymään kansainvälisen kaupan mahdollisuuksista. Niiden taloudet ovat heikkoja ja yksipuolisia, työpaikoista on krooninen pula eikä taloudet tarjoa ihmisille riittävästi hyvinvointia. Kaupasta vastaavien viranomaisten kapasiteetti ei ole riittävän vahva, kauppaa ei nähdä kehityksen peruspilarina ja avunantajien toiminta maatasolla on koordinoimatonta. Välittömät hyödynsaajat ovat kauppaministeriöt ja kaupasta vastaavat viranomaiset, joiden osaaminen kasvaa. Muita hyödynsaajia ovat kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset, joiden kauppa ja työpaikat lisääntyvät, sekä niiden työntekijät ja perheet. Myös avunantajat hyötyvät tehokkaammasta koordinaatiosta maatasolla. EIF:n ansiosta LDC-maiden mikro- ja pk-yritysten toiminta on kehittynyt, kaupan kehittäminen on osa kansallisia kehitysstrategioita, LDC-maiden ulkomaankauppa on kasvanut ja talous monipuolistunut, yritykset ovat luoneet työpaikkoja ja ihmiset ovat saaneet elannon. Suomi lupasi kymmenen miljoonaa euroa EIF-ohjelmalle rahoituskaudelle 2016-2020. Yhdeksän miljoonaa euroa on jo maksettu. Viimeinen miljoona euroa myönnetään vuonna 2020.

Lisätietoa

www.enhancedif.org

Rahoituspäätös  27.05.2020

1 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

  • Yhdistyneet kansakunnat
  • Maailman kauppajärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89892281

Tunnus

UHA2020-000417

Sivua muokattu

08.06.2020