Tuki Suomen vesifoorumille
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.05.2020

Tuki Suomen vesifoorumille

Kuvaus

Suomen vesifoorumi ry (Finnish Water Forum, FWF) toimii vesialan verkostona kotimaassa. Se edistää julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä, jolla tuetaan kehittyvien maiden ja Suomen kehitysyhteistyön tavoitteita vesialalla. Suomen vesifoorumi on ainutlaatuinen organisaatio kootessaan yhteen käytännössä kaikki yhden sektorin toimijat. Jäsenorganisaatioita on yli 130. FWF:n kehitysyhteistyötoiminta tähtää uusien kumppanuuksien syntymiseen suomalaistoimijoiden ja kehitysmaatoimijoiden välillä sekä vesialan yksityisen sektorin toimijoiden osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen. Työtä tehdään kolmella kärjellä: verkottaminen, vaikuttaminen ja viestintä. FWF:n toiminta keskittyy Suomen pääkumppanimaihin, muihin kehitysmaihin, joissa on tunnistettu tarvepohjaisia yhteistyömahdollisuuksia yhdessä paikalliskumppanien kanssa sekä siirtymävaiheen maihin. FWF edistää kehitysmaiden kapasiteetin paranemista vesiongelmien ratkomisessa, tehokkaampaa vesihallintoa, vesistöjen tilan parantamista sekä vesialan kehittymistä kumppanuuksien avulla. Tulosten osalta FWF on onnistuneesti tukenut transitiota perinteisestä vesialan kehitysyhteistyöstä uudenlaisiin yhteistyön muotoihin, erityisesti Vietnamissa. Esitetään, että ulkoministeriö tukee Suomen vesifoorumin työohjelman 2020-2022 mukaista kehitysyhteistyötoimintaa 120 000 eurolla vuodessa, yht. 360 000 euroa. Tuki myönnetään valtionavustuksena.

Lisätietoa

http://www.finnishwaterforum.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  27.05.2020

360 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Vesipolitiikka ja -hallinto 40%
  • Perusvesihuolto ja sanitaatio 50%
  • Jätehuolto 10%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

  • Suomen Vesifoorumi ry, Finlands vattenforum rf (Finnish Water Forum)
  • Suomen Vesifoorumi ry, Finlands vattenforum rf (Finnish Water Forum)

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892874

Tunnus

UHA2020-002251

Sivua muokattu

04.06.2020