Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.06.2020

Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa

Kuvaus

Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa toteutetaan ensisijaisesti Ukrainassa, Kirgisiassa, Tadzhikistanissa ja Uzbekistanissa. Keski-Aasiassa rahoitetaan YK-järjestöjen toteuttamia hankkeita ja instituutioiden välisiä hankkeita. Ukrainaa tuetaan mm. Euroopan neuvoston, EBRD:n ja Maailmanpankin toteuttamien hankkeiden kautta. Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja seurantamäärärahaa käytetään hankkeiden valmisteluun, seurantaan ja arviointiin liittyvissä toimissa. Vuosien 2020/2021 aikana tehdään uusia rahoituspäätöksiä ohjelman hankkeille. Käsittelyvaiheessa on tarkoitus tehdä hankearvioita, joihin nyt varaudutaan määrärahasuunnittelussa.

Rahoituspäätös  01.06.2020

60 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89846801

Tunnus

UHA2020-003948

Sivua muokattu

02.06.2020