Pohjoismainen Afrikka-instituutti
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.03.2020

Pohjoismainen Afrikka-instituutti

Kuvaus

Pohjoismainen Afrikka-instituutti (The Nordic Africa Institute, NAI) on Uppsalassa sijaitseva tutkimus-, dokumentaatio- ja informaatiokeskus. Instituutin ydintoimintaa ovat 1) Afrikkaa koskevan tutkimuksen tuottaminen ja tutkijoiden kapasiteetin vahvistaminen; 2) tiedonvälitys ja politiikkadialogi, ja 3) Afrikan-tutkimukseen erikoistuneen kirjaston ylläpitäminen ja dokumentointi. Instituutti edistää myös globaalia kumppanuutta ja pohjoinen-etelä ja etelä- pohjoinen – yhteistyötä mm. edistämällä afrikkalaisten ja pohjoismaisten tutkijoiden välistä yhteistyötä. Instituutin strategiassa määritellyt tulostavoitteet vuosille 2017-2021 ovat 1) nyky-Afrikkaa koskevan akateemisen ja politiikkarelevantin tutkimuksen edistäminen ja tukeminen; 2) Afrikan maiden positiivisen kehityksen tukeminen pohjoinen-etelä ja etelä-pohjoinen dialogin kautta; 3) Afrikkaa koskevan tutkimuksen tuottaminen palvelemaan poliittista päätöksentekoa Pohjoismaissa; 4) kapasiteetin vahvistaminen Afrikkaa koskevan tiedon tuottamisessa; 5) instituutin resurssien turvaaminen ja monipuolistaminen; ja 6) instituutin arvoperustaisuuden lujittaminen. Strategiassa on määritelty instituutin tutkimusohjelman painopistealueiksi 1) syrjimätön kasvu, köyhyys ja epätasa-arvo Afrikassa; 2) ilmastonmuutos ja kestävä kehitys; 3) konfliktit, turvallisuus ja demokraattinen muutos; 4) liikkuvuus ja muuttoliike; sekä 5) sukupuolten välinen tasa-arvo. Instituutin kokonaisrahoitus vuosina on noin 40 miljoonaa kruunua vuosittain. Instituutin strategian toimeenpano on edennyt suunnitellusti sen ensimmäiienä vuosina suunnitelusti. Instituutti tekee laaja-alaista yhteistyötä useiden afrikkalaisten tutkimusinstituuttien ja verkostojen kanssa, tarjoaa tukea vieraileville tutkijoille, harjoittaa laajaa suhdetoimintaa ja julkaisutoimintaa.. Instituutissa toimii suomalainen tutkija ja Instituutin stipendit palvelevat suomalaisia opiskelijoita.. Instituutin toiminta tukee välillisesti Suomen kehityspolitiikan tavoitetta köyhyyden vähentämiseksi.Tuki instituutille on 100 % ODA-kelpoista. Instituutin toiminnasta on tehty lukuisia selvityksiä ja sen tuloksellisuutta arvioidaan ruotsalaisena valtion virastona. Nykyisestä strategiasta on alkanut väliarviointi. Instituutin toiminta on kustannustehokasta ja sen julkaisutoiminta ja sidosryhmätoiminta palvellee useita yleisöjä Pohjoismaissa ja Afrikassa. Suomen tuki vuosina 2020-21 on 1m€.

Lisätietoa

http://www.nai.uu.se/

Rahoituspäätös  25.03.2020

1 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

The Nordic Africa Institute

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89800903

Tunnus

UHA2020-000954

Sivua muokattu

29.05.2020