PREFER Julkisen taloushallinnon reformihanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.11.2019

PREFER Julkisen taloushallinnon reformihanke

Kuvaus

PREFER on Maailmanpankin hallinnoima yhteisrahasto, jonka tuella edistetään Mosambikin julkisen taloushallinnon uudistusohjelmia vuosina 2020-2023. Hankkeen tavoitteena on valtion tulojen lisääminen, budjetin ja rahavarojen kontrollin parantaminen sekä julkisen taloushallinnon vastuullinen hajauttaminen paikallishallinnoille. Selkeä verotus, valtion varojenkäytön läpinäkyvyys sekä paikallishallinnolle tehtävien varainsiirtojen ennustettavuus parantavat julkisia palveluita ja lisäävät kansalaisten luottamusta valtionhallintoon. PREFER perustuu Mosambikin hallituksen julkisen taloushallinnon strategiaan ja tukee useita sen painopisteitä. Ohjelma on laadittu yhteistyössä Mosambikin valtionvarainministeriön ja verohallinnon kanssa. Se täydentää Suomen Mosambikin maaohjelman hyvän hallinnon tulosaluetta, jonka tavoitteena on tukea Mosambikin luonnonvarojen ja niistä saatavien tulojen hyödyntämistä inklusiiviseen ja kestävään kehitykseen. Ohjelman kokonaisbudjetti on 24 miljoonaa USD, josta Suomen osuus on 3 miljoonaa euroa. Muita rahoittajia ovat EU, Norja ja Ruotsi.

Rahoituspäätös  15.11.2019

3 000 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 50%
  • Julkinen varainhoito (PFM) 44%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 6%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916445

Tunnus

UHA2017-001771

Sivua muokattu

25.05.2020