Kestävän poliittisen ratkaisun tukeminen Afganistanissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2019

Kestävän poliittisen ratkaisun tukeminen Afganistanissa

Kuvaus

Inter Mediaten hanke tukee kestävän poliittisen ratkaisun saavuttamista Afganistanissa fasilitoimalla rauhanprosessin eri osapuolia ja päätöksentekijöitä. Hanke on niin sanottu track 1- hanke, joka auttaa Afganistanin hallintoa, talibanin edustajia ja Yhdysvaltojen edustajia saavuttamaan edistysaskeleita rauhanprosessissa kohti inklusiivisia intra-afgaanikeskusteluja. Myös alueellinen merkitys huomioidaan. Hanke pyrkii tuomaan onnistuneiden rauhanprosessien hyviä esimerkkejä Afganistanin kontekstiin, mm. 1) miten neuvotella aseellisen ryhmittymän kanssa, 2) miten löytää tasapaino eri intressien välillä ja 3) tarjota vakuudet kaikkien osallistumiselle ilman, että ketään suljetaan ulkopuolelle. Hanke kehittää ja käyttää mallia, jossa rauhanprosessissa taataan sukupuolten välinen tasa-arvo. Inter Mediate tarjoaa teknistä ja poliittista tukea rauhanstrategioille ja ryhmille, jotka niistä neuvottelevat ja päättävät. Hankkeen impact-tavoite on kestävän poliittisen ratkaisun saaminen. Outcome-tavoitteet ovat: 1) Poliittinen johto on saanut paremmat valmiudet muuttaa monimutkaiset keskustelut kestäväksi rauhanprosessiksi, joka säilyttää perusoikeudet, 2) Afganistanin hallituksen neuvottelutiimillä on paremmat valmiudet rauhanneuvotteluihin pitäen sisällään kestävyys, ihmisoikeudet ja demokratia. Hanke pohjautuu aikaisempaan yhteistyöhön, jonka aikana luotiin kontaktit, neuvottelutiimi ja työn rakenne. Hanke jatkaa valmisteluvaiheen pohjalta suhteiden rakentamista niin istuvan presidentin ja hänen tiiminsä kuin talibanin kanssa. Hanke jatkaa tiivistä yhteydenpitoa Yhdysvaltojen neuvottelutiimiin ja alueellisiin toimijoihin. Hanke tukee Suomen kehityspolitiikan painopistettä 3: Yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky. Lisäksi se kontribuoi painopisteeseen 1: Naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema. Hanke tukee Suomen Afganistan-selontekoa ja toteuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kehityspolitiikan keskeistä prioriteettia: Afganistanin vakauttamista. Hanke on linjassa UM:n hauraiden valtioiden toimintaohjeen kanssa ja tukee Afganistanin maaportfolion kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa kehitys- ja humanitaarisen toiminnan ohella huomioidaan rauhanpyrkimykset ja näiden sidokset toisiinsa. Hankkeen toteuttaa Inter Mediate, joka on erikoistunut rauhanstrategioihin liittyvään teknisen ja poliittisen tuen antamiseen. Hanke sisältää myös suomalaisen asiantuntijakontribuution tiimiin.

Rahoituspäätös  25.11.2019

700 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • Inter Mediate
  • Inter Mediate

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507378

Tunnus

UHA2019-007178

Sivua muokattu

15.05.2020