Gender Responsive Governance
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.04.2020

Gender Responsive Governance

Kuvaus

Strengthening Democracy in Myanmar through Gender Responsive Governance on UN Womenin toimeenpanema hanke, joka pyrkii vahvistamaan Myanmarin kapasiteettia, järjestelmiä ja prosesseja siten, että sukupuolten välinen tasa-arvo valtavirtaistetaan käytäntöihin, suunnitelmiin ja budjetteihin kaikissa hallinnon instituutioissa sekä keskushallinnon että osavaltioiden tasolla. Hanketta toimeenpannaan keskushallinnon lisäksi kahdessa osavaltiossa: Kachinissa ja Monissa. Hankkeen tavoitteena on, että vuoteen 2023 mennessä naiset ja tytöt osallistuvat ja vaikuttavat Myanmarin rauhanomaiseen ja inklusiiviseen demokratiaan ja myös hyötyvät siitä. Suomi tukee hankkeen ensimmäistä vaihetta yhteensä 4 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2023.

Rahoituspäätös  02.04.2020

4 000 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501559

Tunnus

UHA2019-003318

Sivua muokattu

28.04.2020