UNOPS S3I
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.04.2020

UNOPS S3I

Kuvaus

YK:n projektipalvelujen toimisto UNOPS tarjoaa projektinhallinta-, infrastruktuuri- ja hankintapalveluja kehitystoiminnoissa sekä humanitaarisen avun ja rauhanturvaamisen alueilla. UNOPS tarjoaa myös hallinnollisia ja operatiivisia palveluja monille YK-järjestelmän alla toteutettaville ohjelmille ja hankkeille. UNOPS rakentaa kehitystä edistävää infrastruktuuria kehitysmaissa, tarjoaa hankintoihin liittyvää asiantuntijuutta kehitysmaille ja hallinnoi hankkeita ja ohjelmia parantaen samalla kehitysmaiden omia hankehallintavalmiuksia. Suomen ja UNOPS:in välinen yhteistyö tiivistyi huomattavasti vuoden 2019 aikana. Suomi vastasi alkuvuodesta myönteisesti UNOPS:in tiedusteluun koskien Suomen kiinnostusta isännöidä UNOPSin vaikuttavuussijoittamisen ohjelmaa (Sustainable Infrastructure Impact Investments, S3I). Jo tässä vaiheessa Suomi myös ilmaisi valmiutensa isännyyden edellyttämiin taloudellisiin panostuksiin. Käytyjen neuvottelujen tuloksena Suomi ja UNOPS allekirjoittivat toimipaikkasopimuksen 12.8.2019, ja sopimus tuli voimaan 19.1.2020. Helsingin S3I-ohjelmatoimiston työ käynnistyi virallisesti 1.3.2020, ja sen toiminta tulee merkittävästi laajentumaan. S3I-ohjelman lisäksi Suomeen siirtyy UNOPSin globaali innovaatio- ja teknologiaohjelma. YK arvioi, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii vuosittain noin 4000 miljardin dollarin investointeja kehitysmaissa. Julkisella kehitysavulla voidaan kattaa summasta vain murto-osa. Uusia investointeja tarvitaan vuosittain 2500 miljardia dollaria, joten talkoisiin tarvitaan vääjäämättä myös yksityistä pääomaa. Tämä edellyttää innovatiivisia rahoitusratkaisuja. UNOPS:in vaikuttavuussijoittamisen ohjelma on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä mallina kanavoida yksityisiä investointeja kehitysmaihin; samalla se auttaa vastaamaan kriittisiin kansallisiin tarpeisiin kohtuuhintaisten asuntojen ja uusiutuvan energian kohdalla. S3I-ohjelmalla on kasvava merkitys YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden rahoituksessa. S3I:n kautta UNOPS on tähän mennessä mm. sitoutunut osallistumaan yli 860 000 asunnon rakentamiseen Keniassa, Ghanassa, Intiassa, Pakistanissa ja Karibian alueella. Täten ohjelma aikaansaa konkreettisia myönteisiä vaikutuksia tavallisten ihmisten elämään, tarjoten samalla satoja tuhansia paikallisia työpaikkoja ja tukien kestävää paikallista taloutta. Ohjelma edistää monin tavoin kestävän kehityksen tavoitteita.

Rahoituspäätös  22.04.2020

20 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 30%
  • Perusvesihuolto ja sanitaatio 10%
  • Alhaisten kustannusten asuntotuotanto 60%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893011

Tunnus

UHA2019-008005

Sivua muokattu

29.04.2020