Tuki Maailmanpankin globaalille evaluointikapasiteettia vahvistavalle aloitteelle (GECI)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.04.2020

Tuki Maailmanpankin globaalille evaluointikapasiteettia vahvistavalle aloitteelle (GECI)

Kuvaus

Kestävän kehityksen tavoitteiden (KKT) saavuttaminen edellyttää mailta vahvoja seuranta- ja evaluointijärjestelmiä ja kapasiteettia, johon kuuluu i) toimintaympäristö, jossa ymmärretään evaluoinnin rooli tietopohjaisessa päätöksenteossa sekä sitä tukevan säädösympäristö; ii) institutionaaliset puitteet ja käytännöt sille, että parlamentit, ministeriöt ja valtionhallinto sekä kansalaisyhteiskunta tuottavat ja käyttävät evaluointitietoa; iii) yksilötason kykyä tuottaa korkeatasoista ja tarkoituksenmukaista arviointitietoa. Seuranta ja evaluointijärjestelmien ja kapasiteetin vahvistamiselle on kasvava kysyntä nousevien talouksien, kehittyvien ja hauraiden talouksien valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien parissa. Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) selvitys osoitti, että vaikka 91 % kansallisista kehitysstrategioista viittaa Agenda2030:een ja KKT:iin, vain 35 prosentilla on olemassa tietoa ja järjestelmä, jolla seurata toimeenpanoa. Globaali evaluointikapasiteettialoite (Global Evaluation Capacity Initiative, GECI) on inklusiivinen, monitoimijakumppanuus jonka tarkoitus on vastata kysyntään kokoamalla yhteen teknisiä ja taloudellisia resursseja useilta maailmanlaajuisilta toimijoilta yhteiseen rahastoon (Multi-donor Trust Fund). Rahaston avulla pyritään nostamaan niiden maiden ja instituutioiden määrää, joilla on korkealaatuuiset seuranta- ja evaluointijärjestelmät ja kapasiteettia parantaa edistymistä KKT saavuttamisessa. GECI pyrkii vahvistamaan sekä valtionhallinnon instituutioita kansallisilla ja paikallisilla tasoilla että paikallisia kansalaisjärjestöä ja mahdollisesti myös yksityissektorin toimijoita, lähtien paikallisesta kulttuurista ja käytännöistä, mutta tarjoamalla käyttöön globaaleja, alueellisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä. Toiminnan tuloksena GECI'n kumppanit, maat ja instituutiot nousevat edellekävijöiksi tilivelvollisuudessa, tietopohjaisessa oppimisessa ja päätöksenteossa maatasolla. GECI kokoaa yhteen useita toimijoita, mukaan lukien Maailmanpankin evaluointiryhmä, UNDP, OECD-DACin evaluointiverkosto ja kehityspankit. Kahdenvälisiä toimijoita edustavat Ruotsi, Uusi Seelanti, Alankomaat, Saksa, Tanska ja Norja. Suomen tuki on käynnistysvaiheessa 250 000 euroa käytettäväksi vuosina 2020-21. Jatkorahoitusta harkitaan toiminnan tulosten valossa.

Rahoituspäätös  22.04.2020

250 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89893020

Tunnus

UHA2020-001145

Sivua muokattu

22.04.2020