Tuki kehitysmaiden kansallisten arviointijärjestelmien kehittämiselle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.02.2020

Tuki kehitysmaiden kansallisten arviointijärjestelmien kehittämiselle

Kuvaus

Ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikkö (EVA-11) esittää tukea IOCEn (International Organization for Cooperation) ja EvalPartners yhteistyöaloitteelle, jonka tavoitteena on vahvistaa kansallisia evaluointijärjestelmiä ja jakaa hyviä käytäntöjä erityisesti Agenda 2030 arvioinnin näkökulmasta. Suomi on aiemmin rahoittanut hankkeita, joissa edellä mainitut toimijat ovat toteuttaneet: Vuosina 2013-2014 rahoitettu EvalPartners-aloite vahvisti kansalaisyhteiskunnan evaluointikapasiteettia tukemalla kansallisia evaluointiyhdistyksiä (Voluntary Organisation for Professional Evaluation, VOPE) vahvistaen yhdistyksiä instituutioina, niiden strategista roolia ja jäsenten evaluointiammattitaitoa. Tavoitteena oli politiikan tehokkuuden, tasa-arvoisuuden ja tietoon perustuvan vaikuttavuuden parantaminen kehitysmaissa. Toiminta vahvisti kansalaisyhteiskunnan valmiuksia ottaa osaa keskusteluun hyödyntäen evaluointitietoa. Vuosina 2015-2016 tuetun hankkeen pitkän aikavälin kehitystavoitteena oli aktiivinen globaali evaluointiyhteisö, joka kontribuoi kansallisella tasolla evaluoinneille suotuisaan toimintaympäristöön globaalin evaluointiagendan 2016-2020 linjausten mukaisesti. Tavoitteena olivat (I) vaikutusvaltaisemmat evaluointiyhdistykset, joilla on kapasiteettia vaikuttaa strategisesti evaluointitoimintaa maissaan, (II) vahvemmat evaluointiyhdistykset, jotka monitoimijaverkostoja hyödyntäen edistävät globaalin evaluointiagendan 2016-2020 prioriteetteja, (III) yksittäisten evaluaattoreiden vahvempi osaaminen uskottavien ja hyödyllisten evaluointien tekemisessä, (IV) vahvempi sosiaalinen markkinointi ja verkostoviestintä. EvalPartnersin toiminta arvioitiin vuonna 2015 ja suositusten toimeenpano on ollut kiitettävää. IOCEn hallinnoimat, nyt rahoitettavaksi esitetyt hankkeet perustuva onnistuneiksi osoittautuneisiin toimintalinjoihin. EvalPartnerilla on kaksi lippulaivaohjelmaa: toinen edistää kansallisten evaluointijärjestelmien kehittämistä ja nivomista osaksi kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) seurantaa, kun taas toinen edistää evaluointiedon merkitystä ja kytkee yhteen EvalPartnersin eri hankkeet ja verkostot. 2020-2021 työohjelmassa ovat 2020 järjestettävä nuorten foorumi (EvalYouth Summit), EvalGender+ webinaarit ja EVALSDG-verkoston opintomatka Suomeen. EVA-11 esittää, että hankkeelle myönnetään 255,200 euroa yksikön kehitysyhteistyömäärärahoja käytettäväksi vuosina 2020-2021.

Lisätietoa

www.ioce.net; www.evalpartners.org

Rahoituspäätös  19.02.2020

255 200 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

International Organization for Cooperation in Evaluation

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89893018

Tunnus

UHA2020-000611

Sivua muokattu

09.04.2020