YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2020
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.03.2020

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2020

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana. UNEP:n työohjelma tavoittelee siirtymistä vähähiiliseen, vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen, mikä pohjautuu ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle, vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle. Pohjimmaisena tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaaminen. UNEP tukee erityisesti kehityspoliittisen selonteon painopistealue IV:n toteutusta. Suomen keskeisiä tavoitteita ovat UNEP:n aseman vahvistaminen ympäristöasioiden vastuutahona ja koordinoijana YK-järjestelmässä sekä UNEP:n tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisääminen. Suomen vuosimaksuksi UNEP:n ympäristörahastoon 2020 ehdotetaan 2,5 MEUR.

Rahoituspäätös  17.03.2020

2 500 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ympäristöapu
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2020-000710

Sivua muokattu

30.03.2020