KV.RAH.LAIT/Rahoituslaitospolitiikan vaikuttavuuden vahvistaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.02.2020

KV.RAH.LAIT/Rahoituslaitospolitiikan vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

KEO-50 rahoittaa kehitysyhteistyöinstrumentteja, joilla tuetaan kehitysmaiden yksityisen sektorin vahvistamista. Kansainvälisillä kehityspankeilla on tärkeä rooli kansainvälisessä kehitysrahoituspolitiikassa ja Suomen kehityspolitiikassa. Suomen tärkeimpiä vaikutuskanavia kehityspankeissa ovat pääomakorotus- ja lisärahoitusneuvottelut, vuosikokoukset, temaattinen rahastoyhteistyö, johtokuntatyö sekä johtokuntatoimiston työhön osallistuminen ja muu vuorovaikutustoiminta kehityspankkien kanssa. Suomen verotus ja kehitys -toimintaohjelma tuo yhteen politiikkavaikuttamisen ja kehitysyhteistyön. Toimintaohjelmalla pyritään vahvistamaan kehitysmaiden veropohjaa sekä edistämään kansainvälistä yritysverotusta. Toimintaohjelmaa on nyt toimeenpantu kolmen vuoden ajan. Systemaattinen kehityspankkeihin suuntautuva vaikuttamistyö ja yksikön kehitysyhteistyötoiminnan laadunvarmistus vaatii kaikissa KEO-50:n rahoittamissa instrumenteissa matkustamista, laajaa perehtymistä ja vuorovaikutusta kasvokkain yhteistyökumppaneiden kanssa niin kansainvälisissä kokouksissa kuin Suomessa, sekä selvitysten ja arviointien tekemistä. Vaikuttamis- ja laadunvarmistustyöhön on myönnetty 50 000 euroa vuonna 2020.

Lisätietoa

ei ole

Rahoituspäätös  21.02.2020

50 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700180

Tunnus

UHA2020-000115

Sivua muokattu

24.02.2020