Demokraattisten instituutioiden vahvistaminen luonnonvarojen hallinnassa, 2 vaihe
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.12.2019

Demokraattisten instituutioiden vahvistaminen luonnonvarojen hallinnassa, 2 vaihe

Kuvaus

DEMO:n, NIMD:n ja IMD:n toteuttama yhteishanke tähtää Mosambikin kansallisen ja provinssitason parlamenttien vahvistamiseen, niin että nämä hoitavat aktiivisesti ja kansalaisia osallistaen valvontarooliaan kaivannaissektorilla. Hanke on jatkoa konsortion vuosina 2017–2019 toteuttamalle työlle. Tavoitteena on yhtäältä 1) tukea Mosambikin demokratiakehitystä parlamentin roolia ja kapasiteettia vahvistamalla ja toisaalta 2) edistää maan tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa olevan kaivannaissektorin hyödyntämistä inklusiivisen ja kestävän kehityksen hyväksi. Hankkeen ensimmäisen vaiheen päätulokset olivat kansanedustajien tietämyksen lisääminen kaivannaissektorin kehityskysymyksistä ja haasteista, ihmisoikeusperustaisuuden mukaan tuominen parlamentin valvontatyöhön ja kansallisen tason parlamentin ja provinssiparlamentin välisen keskustelufoorumin luominen. Ensimmäisestä vaiheesta teetettiin keväällä 2019 ulkoinen evaluointi, joka suositti vahvasti hankkeen jatkamista pääsääntöisesti samalla konseptilla, mutta temaattisesti luonnonvaratulojen hallintaan laajentaen. Jatkovaihe on ajoitettu Mosambikin vaalikauden mukaisesti vuosille 2020–2023. Hanke on osa Mosambikin maaohjelman hyvän hallinnon tulosaluetta, jonka tavoitteena on tukea Mosambikin luonnonvarojen ja niistä saatavien tulojen hyödyntämistä inklusiiviseen ja kestävään kehitykseen. Se kytkeytyy läheisesti tulosalueen muihin hankkeisiin, joilla tuetaan tutkimuksen tuottamista poliittisen päätöksenteon ja julkisen keskustelun tueksi, sekä julkisen taloushallinnon reformeja verotuksen ja julkisten varojen läpinäkyvän ja tehokkaan käytön edistämiseksi. Hankkeen kokonaisbudjetti neljälle vuodelle (2020–2023) on 2,8 miljoonaa euroa. Suomi on hankkeen ainoa rahoittaja.

Rahoituspäätös  16.12.2019

2 800 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 50%
  • Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

DEMO Finland ry

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916457

Tunnus

UHA2019-008052

Sivua muokattu

10.01.2020