Vesihuolto-, sanitaatio ja hygieniahanke, vaihe III
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.11.2019

Vesihuolto-, sanitaatio ja hygieniahanke, vaihe III

Kuvaus

CoWASH vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniahankkeen tavoitteena on puhtaan veden saatavuuden ja sanitaation lisääminen Etiopian maaseudulla ja täten väestön terveydentilan parantaminen. Hankkeessa on yhteisöjohtoinen toimintamalli, jossa kyläläiset itse vastaavat vesihankkeen hallinnasta, toteutuksesta ja huoltotoiminnasta. Hankkeen kautta parannetaan myös naisten, nuorten tyttöjen ja vammaisten asemaa. Hankkeen kolmannen vaiheen tavoitteena on saavuttaa n. 700,000 vesipalvelujen käyttäjää ja rakentaa n. 5,000 uutta vesipistettä. III-vaiheessa on tähän mennessä rakennettu 4,834 vesipistettä yhteisöille, jotka ovat noin 848,000 ihmisen käytössä. Tavoitteena on myös parantaa kotitalouksien sanitaatiota 1 miljoonalle ihmiselle ja parantaa koulujen ja terveyskeskusten vesi- ja sanitaatiotiloja 140,000 käyttäjälle sekä perustaa mikro/pienoissanitaatioyrityksiä. III-vaiheen alussa vain alle puolilla (47,5%) terveyskeskuksista oli saniteettitilat, nyt luku on noussut 62,6%:iin. Hankkeen tuella on rakennettu kouluihin 250 vesipistettä, jotka ovat noin 126,247 oppilaan, opettajan ja muun henkilökunnan käytössä. Kolmas vaihe alkoi kesällä 2016 ja sen oli tarkoitus loppua kesällä 2019. Hankkeelle tarvittiin kuitenkin vuoden jatkokausi kesään 2020 asti. Jatkovaiheen aikana on keskitytty tehtyjen toimintojen kestävyyden varmistamiseen; hankkeessa kehitettyjen toimintamallien sekä kokemusten dokumentointiin ja tiedottamiseen sekä erityisesti sanitaation kehittämiseen. Jatkokauden lisärahoituksen suuruus oli 700,000 euroa, joka kaikki suunnattiin TA-tukeen. Tämä lisärahoitus mahdollisti viiden projektihenkilökuntaan kuuluvan sopimusten jatkon vain helmikuulle 2020. Jotta sopimukset voisi pidentää toukokuulle 2020, ehdotetaan 100,000 EUR lisäystä. Yhtä aluetta (Beningchangul Gumuz) lukuun ottamatta alueille edellisestä vuodesta jäänyt CoWASH-rahoitus ei ole riittävä tarvittavan teknisen tuen ja kapasitoinnin antamiseen lisävuoden aikana. Jäljellä olevalla rahoituksella ei voida kattaa tarvittavia käyttäjä- ja huoltokoulutuksia, joita tarvitaan rakennettavien vesipisteiden ja sanitaatiotilojen kestävyyden varmistamiseksi. Ehdotetulla lisärahalla saadaan myös turvattua seuranta kaikkien rakennustöiden loppuunsaattamiseksi. Lisärahoitusta esitetään täten osavaltioille 500,000 euroa, jakautuen seuraavasti: Tigray 100,000 eur, Amhara 200,000 eur, SNNPR 100,000 eur ja Oromia 100,000 eur.

Rahoituspäätös  29.11.2019

600 000 €

Kohdemaa

Etiopia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Perusvesihuolto ja sanitaatio 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816857

Tunnus

UHA2019-008046

Sivua muokattu

08.01.2020