YK:n alainen monenvälinen inhimillisen turvallisuuden rahasto Aral-järven alueelle Uzbekistanissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2019

YK:n alainen monenvälinen inhimillisen turvallisuuden rahasto Aral-järven alueelle Uzbekistanissa

Kuvaus

Esitetään, että Suomi osallistuu YK:n alaisen "Multi-Partner Human Security Trust Fund for the Aral Sea Region in Uzbekistanin" tukemiseen. Vuonna 2018 Uzbekistanin uuden presidentin aloitteesta perustettu Aral-järven Trust Fund on rahasto, jonka kautta pyritään kanavoimaan kuivuneen Aral-järven alueelle suunnatut avustukset. Aral-järven kuivuminen on maailman suurimpia ihmisen aiheuttamia luonnonkatastrofeja ja sen negatiiviset seuraukset ylittävät valtiolliset ja alueiden rajat. Rahaston toiminnan tavoitteena on kokonaisvaltaisen koordinaation avulla lievittää katastrofin aiheuttamia haittoja ja parantaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien asemaa ja elinoloja. Rahaston ohjausryhmä päättää rahoitettavista hankkeista, keskeisten tavoitteiden ollessa muun muassa paikallisille yhteisöille aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentäminen sekä paikallisväestön työllisyystilanteen parantaminen. Rahaston on tarkoitus jatkaa toimintaansa vuoteen 2023 ja sen tavoittelema kokonaisbudjetti on noin 110 miljoonaa euroa. Esitetään, että Suomi tukee Aral-järven katastrofista pahimmin kärsineitä alueita ja Suomen tuki (1 milj. euroa) kanavoidaan Aral-järven Trust Fundin kautta. Esitetään, että tähän kertaluonteiseen maksatukseen käytetään Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikölle kuluvana vuonna allokoitavia määrärahoja. Uzbekistan on OECD DAC –luokittelun mukaan alemman keskitulon maa ja ODA-kelpoinen. YK:n alainen Multi-Partner Human Security Trust Fund on ODA-kelpoinen toimija.

Rahoituspäätös  17.12.2019

1 000 000 €

Kohdemaa

Uzbekistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

66700712

Tunnus

UHA2019-007636

Sivua muokattu

07.01.2020