IOM Somalian maahanmuuttoviraston institutionaalisen kapasiteetin vahvistaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.12.2019

IOM Somalian maahanmuuttoviraston institutionaalisen kapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

Somalia on toipumassa vuosikymmeniä kestäneestä sisällissodasta ja valtiorakenteen romahtamisesta. Valtion ydintoiminnot ovat elpymässä, mutta valtion legitimiteetti ja kapasiteetti ovat edelleen heikkoja. Konfliktit ja väkivalta ovat merkittävä haaste, ja heikko turvallisuustilanne vaikeuttaa sekä hidastaa kehitystä. Pitkään jatkuneen konfliktin seurauksena myös rajavalvonta on kärsinyt, mikä luo hedelmällisen toimintaympäristön valtioiden rajat ylittävälle, järjestäytyneelle rikollisuudelle sekä laittomalle kaupalle. Turvallisuuden parantamiseksi ja valtion legitimiteetin vahvistamiseksi Somalian hallitus pyrkii vahvistamaan maan maahanmuuttoviraston (Immigration and Naturalisation Directorate, IND) kapasiteettia kansallisen kehityssuunnitelman mukaisesti. Hanke keskittyy IND:n ja erityisesti sen henkilöstöosaston institutionalisten valmiuksien vahvistamiseen, jotta Somalian liittohallituksen legitimiteetti vahvistuisi maahanmuuton ja rajavalvonnan alalla. Hanke käyttää diaspora- ja kansainvälisiä asiantuntijoita kapasiteetin kehittämisessä sekä vahvistaa viraston infrastruktuurin edellytyksiä ylläpitää laadukasta viranomaistoimintaa. Hankkeen toteuttaa Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (International Organization for Migration, IOM). Suomi rahoittaa hanketta 1 000 000 eurolla. Hanke toimeenpannaan vuosien 2020-2021 aikana (14 kk).

Rahoituspäätös  16.12.2019

1 000 000 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 20%
  • Hallittu, turvallinen ja vastuullinen maahanmuutto ja liikkuvuus 80%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311823

Tunnus

UHA2019-002917

Sivua muokattu

07.01.2020