Tuki UNICEF:n vesi- ja koulutussektoreille
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.11.2019

Tuki UNICEF:n vesi- ja koulutussektoreille

Kuvaus

Suomen kehitysyhteistyöohjelmalla Nepalissa vähennetään köyhyyttä ja edistetään kestävää ja tasavertaista kehitystä kolmella painopistealueella: 1) vesi- ja sanitaatio 2) koulutuksen laadun ja kattavuuden kehittäminen sekä 3) naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen. Suunnitteilla oleva tuki UNICEFin Nepalin maaohjelman (Country Programme Action Plan 2018-2022, CPAP) vesi- ja opetussektoreille vahvistaa kaikkien painopistealueiden tavoitteita ja lisää synergiaa näiden välillä. Suomi on tukenut UNICEFia Nepalissa vuosina 2010-2018 noin 12 milj. eurolla. Hankkeella oli merkittäviä vaikutuksia erityisesti Nepalin sanitaatiokattavuuden lisäämisessä. Suomi tuki UNICEFia 2 milj. eurolla maanjäristyksen jälkeisissä vesi-ja sanitaatiojärjestelmien korjaustyössä sekä luonnonkatastrofeihin valmistautumisessa vuosina 2016-2018. Tämän tuloksena muun muassa noin 99,500 henkilöä hyötyi jälleenrakennetuista/korjatuista vesijärjestelmistä ja yli 300 koulua tuettiin WASH-fasiliteettien parantamisessa. Vesi- ja opetussektoria esitetään tuettavaksi yhteensä 8 miljoonalla eurolla vuosina 2018-2022. Kyseessä on hallitusten väliselle järjestölle myönnettävä avustus. Laaturyhmän kommentit on huomioitu hanke-esityksessä.

Rahoituspäätös  07.11.2019

8 000 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Ympäristöapu
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

 • Vesipolitiikka ja -hallinto 20%
 • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 50%
 • Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014293

Tunnus

UHA2019-004447

Sivua muokattu

31.12.2020