YK:n alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin valmistelukokous Inarissa sekä YK:n alueellinen dialogi Inarissa 9.-18.2.2020
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2019

YK:n alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin valmistelukokous Inarissa sekä YK:n alueellinen dialogi Inarissa 9.-18.2.2020

Kuvaus

YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin PFII:n valmistelukokouksen aiheena on rauha ja turvallisuus ja se liittyy SDG16:n toteuttamiseen: Peace, Justice and Strong Institutions (New York 13.4.-24.4.2020). Foorumin edellä Inarissa pidettävään valmistelukokoukseen osallistuu YK:n pysyvän foorumin 16 jäsentä, joista yhdeksän on ODA-kelpoisista maista, sekä YK:n virkamiehiä. Valmistelukokouksen aikana käydään vuoropuhelua alueen alkuperäiskansojen ja pysyvän foorumin jäsenten kesken sekä tavataan mahdollisuuksien mukaan järjestäjämaan parlamentaarikoita, hallituksen jäseniä ja viranomaisia. Lisäksi järjestetään rauhaa ja sovittelua käsittelevä koulutusjakso sekä osallistumista koskeva alueellinen konsultaatio. Valmistelukokouksen toteuttajana toimii Helsingin Diakonissalaitos yhteistyössä pysyvän foorumin pj :n Anne Nuorgamin sekä alueen saamelaistahojen kanssa ja nämä tahot antavat tukea myös osallistumiskokoukselle. Alkuperäiskansojen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen on Suomen kehityspolitiikan tavoitteita ja alkuperäiskansojen oikeuksien edistäminen on Suomen ihmisoikeuspolitiikan keskeinen prioriteetti ja olemme edistäneet myös alkuperäiskansojen osallistumista niitä itseään koskevaan päätöksentekoon YK:n tasolla. Hanke tukee YK:n politiikkaa alkuperäiskansojen oikeuksien edistämiseksi ja rauhanomaisten ja vakaiden yhteiskuntien kehittämistä ilmastonmuutos huomioiden. Hanketta tuetaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahasta, yhteensä 95 000 euroa. Summalla katetaan kehitysmaiden osallistujien matkakulut.

Rahoituspäätös  18.12.2019

95 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89893014

Tunnus

UHA2019-008090

Sivua muokattu

30.12.2020