Hanke siviilirekisterin sekä terveys- ja sosiaalihuollon palveluiden tarjonnan ja kysynnän vahvistamiseksi CSPS:ssä (PRODEPS)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2019

Hanke siviilirekisterin sekä terveys- ja sosiaalihuollon palveluiden tarjonnan ja kysynnän vahvistamiseksi CSPS:ssä (PRODEPS)

Kuvaus

Pelastakaa Lasten EU:n rahoittaman monisektorisen PRODEPS-hankkeen tavoitteena on siviilirekisterin sekä sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden tarjonnan ja kysynnän lisääminen CSPS:ssä, kunnissa ja kouluympäristöissä Cascadin, Hauts Bassinsin ja Sud-Ouestin alueilla, Burkina Fasossa. Hankkeen kesto on 36 kuukautta (1.2.2019–31.1.2022), ja ohjelman kokonaisbudjetti on 3 675 000 EUR. Hanke painottuu palveluiden laadun ja saatavuuden parantamiseen sekä sosiaaliseen muutokseen lasten- ja naistenoikeuksien, resilienssikehityksen sekä vanhemmuuskasvatuksen näkökulmista. Partnerien ja avunsaajien osallistuminen ja yhteistyö heidän kanssaan ovat olennaisia hankkeen onnistumiselle. Monisektorinen näkökulma ottaa huomioon kolme tasoa: 1) kunta- ja kotitaloustason, jolla pyritään asenteiden ja käytöksen muutokseen siviilirekisteriä, perhesuunnittelua, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, sukupuolten tasa-arvoa sekä terveys- ja sosiaalihuoltoa kohtaan, mikä kaikki tavoittelee palveluiden kysynnän lisäämistä; 2) siviilirekisterin ja terveys- ja sosiaalihuollon taso palveluiden tarjonnan, laadun ja saavutettavuuden lisäämiseksi, niin että paikallisen väestön tarpeet tulevat täytetyksi; 3) kansallisen koordinaation taso eri partnereiden kanssa eri toimintaohjeiden ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Rahoituspäätös  25.11.2019

91 875 €

Kohdemaa

Burkina Faso

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Terveystietouden edistäminen 40%
  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 30%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Pelastakaa Lapset ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28701304

Tunnus

UHA2019-008206

Sivua muokattu

23.12.2019