Syyrian vastuuvelvollisuusmekanismi, rahoitus YK:n yleiskokouksen perustamalla IIIM-alitoimielimelle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2019

Syyrian vastuuvelvollisuusmekanismi, rahoitus YK:n yleiskokouksen perustamalla IIIM-alitoimielimelle

Kuvaus

YK:n yleiskokous hyväksyi joulukuussa 2016 päätöslauselman 71/248, jolla perustettiin Syyrian sotarikoksia koskeva vastuuvelvollisuusmekanismi (International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Those Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, lyhenne IIIM). Mekanismin tehtävänä on yhtäältä kerätä, yhdenmukaistaa, säilyttää ja analysoida todistusaineistoa kaikkein vakavimmista kansainvälisistä rikoksista, erityisesti joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan kohdistuvista rikoksista ja sotarikoksista, ja toisaalta koota todistusaineistoa kokonaisuuksiksi (prepare files), joilla voidaan edistää ja nopeuttaa oikeudenmukaista rikosoikeudellista käsittelyä toimivaltaisessa tuomioistuimessa kansainvälisten standardien mukaisesti. Mekanismi jakaa oman harkintansa perusteella aineistoa omasta aloitteestaan tai pyynnöistä toimivaltaisille tahoille, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia. Sitä ei voida jakaa tahoille, joilla on käytössä kuolemanrangaistus, tai jotka voisivat käsitellä syytteitä ilman syytetyn läsnäoloa. Rankaisemattomuuden vastainen työ on Suomen Syyria-Irak-strategian 2017-2020 yksi keskeisistä prioriteeteista. Suomi on 1 miljoonan euron panoksellaan Alankomaiden ja Saksan rinnalla mekanismin suurin rahoittaja. Syyria on alemman keskitulon maana (nykyisellään de facto LDCmaana) ODA-kelpoinen ja IIIM-hanke aktiviteetteineen sekä UN-OHCHR toimijana täyttää ODA-kriteerit.

Rahoituspäätös  17.12.2019

1 000 000 €

Kohdemaa

Syyria

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%
  • Ihmisoikeudet 50%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300434

Tunnus

UHA2019-008062

Sivua muokattu

20.12.2019