MYA/Opettajankoulutuksen kehittäminen Myanmarissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.12.2019

MYA/Opettajankoulutuksen kehittäminen Myanmarissa

Kuvaus

Myanmarin koulutusjärjestelmä on vanhentunut ja kärsii kapasiteetti- ja resurssivajeesta, ja sekä opetuksen laatu että oppimistulokset ovat heikkoja. UNESCOn Strengthening Pre-Service Teacher Education in Myanmar (STEM) -hankkeen kolmannen vaiheen tavoitteena on Myanmarin oman opettajankoulutusjärjestelmän kehittäminen niin, että sen toimintaohjelmat, käytänteet, opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja opetusmateriaali pohjatuvat kansainvälisiin standardeihin ja normeihin, ja niissä on huomioitu ihmisoikeusperustaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. Hankkeen päätavoitteena on 1) pätevien ala- ja keskikoulujen opettajien lisääntynyt määrä, ja heidän parantunut kykynsä tarjota inklusiivista opetusta ja aktiivisesti edistää koulutusjärjestelmän tasa-arvoisuutta sekä 2) kaikkien koululaisten parantunut mahdollisuus hyötyä laadukkaasta opetuksesta, parantaa oppimistuloksia ja kehittyä viidellä eri vahvuusaluetta (älyllinen, fyysinen, moraalinen ja eettinen, sosiaalinen sekä taloudellinen). STEM-hankkeen ensimmäinen vaihe tuotti merkittävää perustutkimusta ja tietoa opettajankoulutuksesta, joihin mm. opetussektorin strategian luonnoksen opettajankoulutukseen liittyvä analyysi ja tavoitteet pohjautuvat. Hanke on myös selkeästi myötävaikuttanut opetusministeriön suunnitelmiin priorisoida opettajakoulutuksen uudistaminen koko opetussektorin uudistamisessa. STEM-hankkeen toisen vaiheen aikana opettajakoulutuksen ja opettajien osaamisprofiilien suunnittelutyö saatiin lähes valmiiksi. Lisäksi ensimmäisen vuoden opetusohjelman materiaalit ovat valmiina ja opettajakouluttajien kouluttaminen käynnissä. Evaluaatio totetaa, että hanke on hyvin linjassa kansallisten prioriteettien sekä muiden sektorin toimijoiden ja opettajakoulutuslaitosten tarpeiden kanssa. Parantamisen varaa on inklusiiviseen opetukseen liittyvissä aktiviteeteissa, ja suositus on huomioitu vaiheen III suunnittelussa. Suomi tuee hanketta 5 000 000 eurolla vuosina 2020-2022.

Rahoituspäätös  11.12.2019

5 000 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Opettajien koulutus 80%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 20%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501525

Tunnus

UHA2019-007019

Sivua muokattu

19.12.2019