Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.11.2019

Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa

Kuvaus

Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa toteutetaan ensisijaisesti Ukrainassa, Kirgisiassa, Tadzhikistanissa ja Uzbekistanissa. Keski-Aasiassa rahoitetaan YK-järjestöjen toteuttamia hankkeita ja instituutioiden välisiä hankkeita. Ukrainaa tuetaan mm. Euroopan neuvoston, EBRD:n ja Maailmanpankin toteuttamien hankkeiden kautta. Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja seurantamäärärahaa käytetään hankkeiden valmisteluun, seurantaan ja arviointiin liittyvissä toimissa. Vuosina 2020/2021 aikana tehdään uusia rahoituspäätöksiä ohjelman hankkeille. Käsittelyvaiheessa on tarkoitus tehdä hankearvioita, joihin nyt varaudutaan määrärahasuunnittelussa.

Rahoituspäätös  29.11.2019

91 368 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89846801

Tunnus

UHA2019-008521

Sivua muokattu

16.12.2019