UNICEF (WASH)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2019

UNICEF (WASH)

Kuvaus

UNICEF:n WASH-ohjelman (Water, Sanitation and Hygiene) päätavoitteina Afganistanissa on parantaa juomaveden laatua ja saatavuutta, lisätä sanitaatiota ja edistää hygieniaa. Saastuneesta vedestä johtuvat sairaudet aiheuttavat suurimman osan alle viisivuotiaiden lasten kuolemantapauksista Afganistanissa. Noin 25 % lapsista menehtyy ennen viidettä ikävuottaan. Noin kuudennes maaseudun väestöstä on yhä ilman kunnollista sanitaatiota. Alueelliset vaihtelut maan sisällä ja kaupunkien sekä maaseudun välillä ovat suuret. UNICEF:n WASH-ohjelman tavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat: 0,28 miljoonaan ihmisen vedenlaatu on parantunut ja 0,63 miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus sanitaation käyttämiseen sekä 100 koulussa ja 100 terveyskeskuksessa on asianmukaiset vesipisteet ja sanitaatiotilat. Hankkeella parannetaan myös lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia ja hygienian tasoa. UNICEF:n WASH-ohjelman budjetti vuosille 2020–21 on noin 25 miljoonaa dollaria. Suomen osuus vuosina 2020-21 on kolme miljoonaa euroa. Suomen lisäksi ohjelman rahoittamiseen osallistuvat: USA, Etelä-Korea ja Saksa. Vuonna 2018 lähes 200 000 ihmistä pääsi parantuneen juomaveden piirin. Yli puoli miljoonaa ihmistä sai käyttöönsä saniteettitilat. Lisäksi hyödynsaajina oli 15 000 koululaista.

Rahoituspäätös  25.11.2019

7 300 000 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Perusvesihuolto ja sanitaatio 90%
 • Vesipolitiikka ja -hallinto 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507352

Tunnus

UHA2019-007233

Sivua muokattu

03.12.2019