Naisten oikeuksien edistäminen Myanmarissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.11.2019

Naisten oikeuksien edistäminen Myanmarissa

Kuvaus

UNFPA:n Women and Girls First (WGF) -hankkeen toinen vaihe toimii Myanmarin konfliktialueilla tarjoten tukipalveluja sukupuolittuneen väkivallan uhreille. Hankkeen päämääränä on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa Myanmarissa. Tärkeimpänä komponenttina tavoitteen saavuttamiseksi on seksuaalisen ja sukupuoleen kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja ennaltaehkäisy. Tähän pyritään tarjoamalla laadukkaita mielenterveys-, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita sekä palveluita seksuaalista- ja sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa kokeneille. Lisäksi pyritään muuttamaan sosiaalisia normeja siten, että naisilla ja tytöillä on valmiudet vaatia ja saada yhtäläiset oikeudet yhteiskunnassa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa UNFPA keräsi paljon uutta dataa, teki tutkimusta, osallistui myös vetoroolissa koordinaatiomekanismeihin sekä järjesti työpajoja, konsultaatioita ja tapahtumia. Erityisen onnistunut komponentti on ollut tietoisuuden kasvattaminen ja yhteisöjen mukaan lukien miehet ja pojat mobilisointi. Lisäksi yli 200 000 naista ja tyttöä konfliktialueilla sai hankkeen tarjoamia palveluita ja tietoa vuosina 2016-2017. Suomi tukee hankkeen toista vaihetta 4 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022.

Rahoituspäätös  21.11.2019

4 000 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501531

Tunnus

UHA2019-006672

Sivua muokattu

02.12.2019