TRA Verohallinnon tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.11.2019

TRA Verohallinnon tuki

Kuvaus

Hyvällä veropolitiikalla ja tehokkaalla verojen kannolla voidaan edistää tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittymistä. Tansanian verohallintoa ollaan uudistamassa uuden viisivuotissuunnitelman pohjalta (TRA 5th Corporate Plan). Suomi tukee vuosina 2017-2021 Tansanian verohallinnon viisivuotissuunnitelman toimeenpanoa neljän miljoonan euron yleistuella korirahastoon (TMP). Yleistuen lisäksi Suomi pitää tärkeänä vahvistaa Tansanian verohallinnon (TRA) kapasiteettia toimeenpanna tarvittavia uudistuksia antamalla Suomen Verohallinnon (VERO) kautta TRA:lle teknistä tukea erityisesti verosäännösten noudattamisen parantamiseksi. Suomen verohallinto tukee TRA:ta 1) lisäämään toimenpiteitä, joilla yritysveronmaksajat vapaaehtoisesti noudattavat verosäännöksiä, 2) parantamaan ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja vahvistamaan TRA:n palvelukulttuuria 3) vahvistamaan TRAn sisäisen tarkastuksen toimintatapoja. VEROn tekninen tuki TRA:lle on määrältään miljoona euroa ja tuki kestää vuodesta 2018 vuoteen 2021.Yhteistyölle annetaan vuosina 2019-20 lisätukea 230.000 euroa, jolla pyritään myös 4) vahvistamaan TRA:n osaamista valmistautua kokonaisvaltaisen verohallintojärjestelmän toimeenpanoon.

Rahoituspäätös  18.11.2019

230 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • Verohallinto
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235868

Tunnus

UHA2019-007201

Sivua muokattu

26.11.2019