KV.RAH.LAIT/EITI, Extractive Industries Transparency Initiative
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.10.2019

KV.RAH.LAIT/EITI, Extractive Industries Transparency Initiative

Kuvaus

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) on v.2003 perustettu globaali läpinäkyvän toimintatavan standardi luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa. EITI:n toimijoina ovat hallitukset, öljy-, kaasu- ja kaivannaisteollisuudessa toimivat yritykset sekä riippumaton kansalaisyhteiskunta. Toiminta tapahtuu maatasolla kansallisissa EITI-monitoimijaryhmissä (Multi Stakeholder Group, MSG). Standardin noudattamista, tulosten globaalia yhteenvetoa ja raportointia sekä aloitteen kehittämistä ohjaa kansainvälinen johtokunta (EITI Board). Johtokunnassa on 20 jäsentä, jotka edustavat neljää äänestysryhmää: 1. EITI:a toteuttavat maat (6) 2. EITI:a tukevat maat (3) 3. Kansalaisyhteiskunta (5) 4. Teollisuusyritykset (5) ja investointiyritykset (1). Johtokuntatyötä tukee 8 työryhmää, komiteaa: Audit, Finance, Governance, Implementation, Nominations, Outreach and Candidature, Rapid Response ja Validation Committees. EITI:n puheenjohtaja on Helen Clark. EITI:n kansainvälinen sihteeristö tukee johtokunnan työtä ja toimeenpanevia maita standardin toteuttamisessa. Sen tehtäviin kuuluu erityisesti EITI-standardista tiedottaminen ja sen edistäminen, viestintä ja opittujen kokemusten jakaminen sidosryhmien kanssa, tekninen neuvonta, validointiprosessin valvonta ja tuloksista tiedottaminen. Sihteeristö järjestää lisäksi EITI-konferenssin joka toinen tai kolmas vuosi yhdessä toimeenpanevien ja standardia tukevien maiden kanssa. Se järjestää myös hallituksen kokoukset, jotka pidetään kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Sihteeristö sijaitsee Oslossa. Suomi liittyi EITI:n jäseneksi v. 2009 ja on rahoittanut tähän mennessä EITI-sihteeristöä 1.05 miljoonalla eurolla, Maailmanpankin EITI Multi Donor Trust Fundia MDTF:a 800 000 eurolla vuosina 2009-2011 ja Maailmanpankin Extractives Global Programmatic Support Multi-donor Trust Fund (EGPS) - rahastoa 2 milj. eurolla. Suomen tuki sihteeristölle vuosina 2020-2022 on 700 000 euroa. Suomen EITI ala-äänestysryhmään kuuluvat Pohjoismaat (Norja, Ruotsi ja Tanska), UK ja Belgia. Norja on äänestysryhmän johtokuntaedustaja. Suomi on johtokunnan varajäsenenä 6/2020 asti, jonka jälkeen varsinainen jäsen 6/2021 asti. Aloitteeseen kuuluu 52 EITIä toteuttavaa maata (implementing countries). EITI-maista 23 on Afrikan valtioita ja 21 kuuluu vähiten kehittyneiden maiden ryhmään.

Lisätietoa

www.eiti.org

Rahoituspäätös  01.10.2019

700 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

  • Extractive Industries Transparency Initiative International Secretariat
  • Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700177

Tunnus

UHA2019-006150

Sivua muokattu

11.11.2019