Burundin resilienssihanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.10.2019

Burundin resilienssihanke

Kuvaus

Burundi on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa on paljon ruokaturvattomuutta, aliravitsemusta ja puutteellisetjulkiset palvelut. Inhimillisen kehityksen indeksissä maa sijoittuu viidenneksi viimeiselle sijalle 184. Yksi kolmestaburundilaisesta kärsii ruoan puutteesta, aliravitsemuksesta tai usein esiintyvistä epidemioista ja etenkin lastenkrooninen aliravitsemustilanne on hälyttävällä tasolla. Ruokaturvatilannetta vaikeuttaa mm. maanviljelyn huonotuottavuus sekä säännölliset tulvat ja muut luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit, jotka lisäävät maastalähtevien siirtolaisten määrää. Maa on ollut epävakaassa yhteiskunnallisessa tilassa vuodesta 2015 alkaen, jolloinpoliittiset levottomuudet ja niihin liittyvät väkivaltaisuudet pakottivat suuren osan ihmisiä ulos maasta.Tällä kolmivuotisella EU kehitysrahoitusosaston DEVCO:n rahoittamalla hankkeella, jossa Suomen Punainen Ristitoimii Espanjan Punaisen Ristin kumppanina, tähdätään kohdeyhteisöjen ruokaturvatilanteen kohentumiseen,aliravitsemuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä yhteisöjen yhteenkuuluvuuden tunteen (sosiaalisen koheesion)vahvistamiseen. Sosiaalinen koheesio sisältää mm. sukupuolittuneen väkivallan ja muita, yhteisöjen yhtenäisyyttäuhkaavien riskien ehkäisyä. Suomen Punaisen Ristin vastuulla on hankkeessa aliravitsemukseen ja yhteisöjenyhteenkuuluvuuden vahvistamiseen liittyvät toimet, kun taas Espanjan Punainen Risti vastaa hankkeessaelinkeinojen kehittämiseen, vesi- ja sanitaatio-olojen sekä ruokaturvan parantamiseen tähtäävistä toimista. Hankesijoittuu Burundin eteläisiin osiin Makamban, Bururin, Rumongen ja Rutanan provinsseihin, joissa BurundinPunainen Risti toimii yhteisöissä hankkeen toteuttajana. Suomen ja Espanjan Punaisen Ristin yhteinen konsortiotoimii osana FAO:n koordinoimaa laajempaa eri kansalaisjärjestöjen ja YK-toimijoiden muodostamaa Tubehoneza- "Live Well" -ohjelmaa, joka 5 eri toimijaryhmittymää kattavat yhteensä koko maan kaikki 14 maakuntaa.

Rahoituspäätös  30.10.2019

35 221 €

Kohdemaa

Burundi

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ravitsemus 60%
  • Katastrofivalmius 10%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

22802007

Tunnus

UHA2019-007581

Sivua muokattu

04.11.2019