KIINA/Kehitysvammaisten Työllistymisen Tukeminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

KIINA/Kehitysvammaisten Työllistymisen Tukeminen

Kuvaus

Kehitysvammaisten aseman parantaminen työllistymistä ja työssäkäyntia tukevin toimin. Hankkeessa luodaan työ- ja harjoittelumahdollisuuksia sekä kehitetään työvalmentajajärjestelmää. Tietoisuutta kehitysvammaisten työmahdollisuuksista lisätään tiedottamisen, vierailujen, avoimien ovien päivän yms. kautta. Verkostoidutaan muiden vammaisten työllistymistä edistävien tahojen kanssa. Hanke on jatkoa Kehitysvammaisten nuorten koulutus -hankkeessa (2006-2009) perustetun koulun kehittämiselle. Hankkeella kehitetään Kiinan maaseudulle sopivia kehitysvammaisten työllistymisen tukemisen menetelmiä, joita pyritään levittämään myös muille kehitysvammaisten ammatillisen koulutuksen toimijoille. Hankkeen henkilökunnan kouluttamista jatketaan johdonmukaisesti. Hanketukea haetaan vain yhdelle vuodelle, koska arvioidaan, että realistisen pidempikestoisen hankesuunnitelman pohjalle vaaditaan lisäselvityksiä.

Myönnöt

  • 2011: 62 000 €
  • 2012: 103 000 €
  • 2013: 59 500 €

Kohdemaa

Kiina

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Avainmedia Lähetysjärjestö ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

73015301

Tunnus

UHA2011-006940

Sivua muokattu

22.08.2013