Aktiiviset työmarkkinaohjelmat 2
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2013

Aktiiviset työmarkkinaohjelmat 2

Kuvaus

Suomen Kosovon kehitysyhteistyöhön on budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Summa sisältää myös paikallisen yhteistyön määrärahan 300 000 euroa/vuosi. Suomen muu tuki Kosovoon koostuu taloudellista kehitystä ja työllisyyttä tukevista hankkeista. Työttömyys on yksi Kosovon vakavimmista ongelmista. Erityisesti nuorisotyöttömyys on suuri haaste Kosovossa ja naisten työllisyystilanne on yleisesti huonompi kuin miesten. Vammaiset ja vähemmistöryhmien edustajat ovat heikossa asemassa työnsaantimahdollisuuksien suhteen. Kosovon aktiiviset työmarkkinaohjelmat -hanke pyrkii helpottamaan Kosovon vaikeaa työttömyyttä kehittämällä työmarkkinajärjestelmän toimivuutta ottamalla huomioon sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset ja haavoittuvimpien ryhmien osallistamisen. . Hankkeessa vahvistetaan työmarkkinatoimijoiden -työnantajien, työnhakijoiden, päättäjien, työvoimatoimistojen, ammattikoulujen ja koulutuslaitosten välisiä linkkejä a) parantamalla henkilöstön kapasiteettia ja rahoitusta b) toteuttamalla aktiivisia työmarkkinatoimia haavoittuvimmille ryhmille c) kehittämällä työmarkkinoihin liittyvää tietopohjaa tosiasioihin perustuvan päätöksenteon tueksi UNDP on vuodesta 2005 alkaen tukenut Kosovon työllisyyssektoria ja mm. järjestänyt koulutusta 11 000 pitkäaikaistyöttömälle yhdessä 3500 yksityisyrityksen kanssa. Evaluointien mukaan tällä toiminnalla on ollut hyviä tuloksia ja hyödynsaajien työllisyys hankkeen jälkeen on merkittävästi suurempaa kuin vertailuryhmällä. Suomen tukemilla hankkeilla on myös tuettu Kosovon työllisyyden kehittämistä. Esimerkiksi UNDP:n toteuttamassa lähisuhdeväkivaltaa vastustavassa hankkeessa ja Dragashin kestävän kehityksen hankkeessa on ollut työllistämiskomponentteja. Meneillään olevan appraisalin tulokset otetaan huomioon hankkeen jatkovalmistelussa. Koska Kosovo ei ole Suomen pääyhteistyömaa, hanketoteuttajina käytetään lähinnä kansainvälisiä järjestöjä. Tässä tapauksessa hankkeen toteuttaa Kosovon UNDP. Hankkeelle esitetään 1,2 miljoonan euron rahoitusta vuosille 2014-2016.

Rahoituspäätös  17.12.2013

1 200 000 €

Kohdemaa

Kosovo

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Työpolitiikka ja työvoimahallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

89201524

Tunnus

UHA2013-008011

Sivua muokattu

03.01.2014