ALUE/Sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneiden tukeminen eteläis
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.01.2013

ALUE/Sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneiden tukeminen eteläis

Kuvaus

Afrikkalaiset yhteisöt elävät vaikeiden ongelmien parissa, kuten ruoan ja terveydenhuollon palveluiden puute, työttömyys, hiv/aids, ekologiset ongelmat, epävakaisuus, kaupungistuminen ja väkivaltaisuus. Kirkot ovat keskeisiä afrikkalaisille yhteisöille. Niiden kyky toimia vaikeassa tilanteessa sosiaalisten ongelmien poistamiseksi tai ihmisten auttamiseksi on kuitenkin puutteellinen. Niiltä puuttuu osaamista ja kapasiteettia vastata haasteeseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä paikallisten yhteistyökirkkojen puuttuvaa kapastieettia siten, että ne voivat auttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa eläviä henkilöitä. Alueellista toimintaa tarvitaan siksi, että ongelmat eivät rajoitu maiden rajoihin. Verkostoituminen, tietoisuuden lisääminen, sosiaalityön innovatiivisten lähestymistapojen ja vaikuttamistyön edistäminen ovat hankkeen keskeisiä tavoitteita. Sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat ovat kaiken aikaa lisääntymässä eleläisessä Afrikassa. Kirkot voisivat toimia oman diakoniatyönsä kautta vaikeimmissa oloissa elävien ihmisten hyväksi. Niiltä kuitenkin puuttuu osaamista ja toiminnan työkaluja. Hankkeella on tarkoitus tukea kirkkoja lisäämällä niiden kapasiteettia vastata tuleviin haasteisiin.

Myönnöt

  • 2012: 150 000 €
  • 2013: 150 000 €
  • 2014: 150 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28922901

Tunnus

UHA2011-006978

Sivua muokattu

10.01.2013