Maailmanpankin energiasektorin politiikkatason tukiohjelma ESMAP
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2012

Maailmanpankin energiasektorin politiikkatason tukiohjelma ESMAP

Kuvaus

Maailmanpankin hallinnoima Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP) on globaali energiasektorin kehittämisohjelma, joka tarjoaa tietoa, työkaluja ja neuvonantoa kehitysmaiden energiapolitiikkojen ja energiahuollon kehittämiseksi kestävämpään, vähähiiliseen suuntaan. Ohjelmaa rahoitetaan yhteisrahoitteisen korirahaston kautta ja avunantajat osallistuvat ohjelman toimintaa ohjaavan johtoryhmän työskentelyyn. ESMAP:in työtä strategiatasolla ohjaa lisäksi donorien asettama Technical Advisory Group. Suomen rahoitus kohdistuu ESMAP:in toimintaa ohjaavaan vuodet 2008- 2013 kattavaan strategiseen liiketoimintasuunnitelmaan, jossa tavoitteina on: 1) vaikuttaminen Maailmanpankin maastrategioihin ja lainanantoon; 2) asiakasmaiden politiikkatason työhön vaikuttaminen tuottamalla laadukasta tietoa; 3) asiakasmaiden kapasiteetin vahvistaminen; ja 4) parhaiden mahdollisten suunnittelutyökalujen ja -ratkaisujen tuottaminen. Liiketoimintasuunnitelma jakautuu neljään tulosalueeseen, jotka ovat: Energy Assessment and Strategy Program (EASP), Energy Access (EA), Energy Efficiency (EE) ja Clean Energy (CE). ESMAP:in kautta Suomi voi vaikuttaa sekä Maailmanpankkiryhmän energiasektoriin liittyvän toiminnan kehittämiseen että ohjelman kohdemaiden energiapolitiikkojen kehittämiseen, mikä tukee hyvin sekä Suomen muuta monenkeskistä että kahdenvälistä tukea energiasektorilla. Vuosikokouksen yhdessä järjestettävä Knowledge Exchange Forum, joka tuo yhteen pankin kaikki energiasektorin tukirahastot (trust funds), sekä ohjelman järjestämät muut tapahtumat tarjoavat asiantuntijatasolla ajankohtaista tietoa ja parhaita käytäntöjä energiasektorin kehityksestä sekä globaalilla että kansallisella tasolla, mitä voi hyödyntää Suomen energiasektorin kehityspolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoa

http://www.esmap.org/

Rahoituspäätös  17.12.2012

600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Energiapolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89814801

Tunnus

UHA2011-005644

Sivua muokattu

13.09.2013