Pohjoinen-Etelä Yrittäjyys Kehityksessä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.12.2012

Pohjoinen-Etelä Yrittäjyys Kehityksessä

Kuvaus

- HK 2010: Suunniteltuihin aktiviteetteihin kuuluu: kartoittaa NCCI:n alueellisten toimistojen tarpeita; tutkia ja suunnittella PK-yrityksille soveltuvia linjauksia; kehittää internet tieto/taitoutta; tutkia ja tukea mahdollisia yhteistyö mahdollisuuksia Suomalaisten jäsenten ja NCCI:n välillä; luoda keskustelufoorumeja julkisen hallinnon ja yritysten välille; pilottina "business godfarthers"- malli; nuoret yrittäjät paikallisella tasolla- malli; ja tutkitaan mahdollisuuksia "naisten-pankki" toiminta-ajatukselle sekä kehitetään gender-lähtöistä PK-kehitystä.HK 2011:Hanketta on täsmennetty vuoden 2010 alussa edellisellä hakukierroksella myönnetyllä aloitusrahoituksella. Hankesuunnitelmassa on huomioitu varsin hyvin aikaisempien lausuntojen suositukset. Hakemus koostuu 4 osasta;NCCI:n ja kahden alueellisen toimiston kapasiteetin vahvist., monipuolisesta ja innovatisviisesta pk-yritystuesta HK 2010: Hakija on ollut 2006 lähtien mukana Pohjoinen-Etelä-hankkeessa kehittää kunnallista elinkeinopolitiikkaa Namibiassa. Lisäksi vuosien 1991 ja 1996 välillä tuettiin neljän alueellisen NCCI toimiston perustamista sekä järjestelmien rakentaminen, koulutus etc. varten. Namibialaisia tuotteita viedään paljon Etelä-Afrikan kautta, minkä vuoksi hankkeen tavoite kehittää Namibian kauppakamarin kapasiteettia voidaan pitää tärkeänä. HK 2011: Pirkanmaan Yrittäjät ry toimii yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä jonka myötä sillä on kapasiteettia viedä oman alansa osaamista Namibian vastaavalle organisaatiolle. Hanke tukee nykyisen kyt-linjauksen hengen mukaista toimintaa, jossa yksityissektoria ja sen etujärjestöjä tulee saada enemmän mukaan kyt-toimintaan. Hanke on myös linjassa Namibian kansallisen strategian kanssa (National Development Plan 3, Vision 2030).

Myönnöt

  • 2011: 107 600 €
  • 2012: 98 100 €

Kohdemaa

Namibia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Pirkanmaan Yrittäjät ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28114401

Tunnus

UHA2011-006913

Sivua muokattu

21.12.2012