Nuorten voimaannuttaminen taiteen avulla El Altossa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.11.2012

Nuorten voimaannuttaminen taiteen avulla El Altossa

Kuvaus

Hankkeen tavoite on maaseudulta El Alton kaupunkiin muuttaneiden intiaaninuorten hyvinvoinnin lisääminen ja maaltamuuttoon liittyvien kysymysten esiin nostaminen kulttuurien välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Näin hanke ehkäisee maaltamuuton ja yhteiskunnan epätasa-arvon synnyttämiä konflikteja. Hanke voimaannuttaa intiaaninuoria yhteisötaidetyöpajojen avulla. Työpajoihin osallistuvat oppivat oikeuksistaan, pohtivat kulttuuri-identiteettiään ja asemaansa yhteiskunnassa, luovat sosiaalisia verkostoja ja tuottavat taidetta, jonka kautta he ilmaisevat itseään ja viestivät laajalle yleisölle. JATKOHANKE 2013-14: Taide ja sosiaalinen muutos. Maaseudun ja kaupungin välisiä dialogeja El Alton siirtolaiskortteleissa Hankkeen toisessa vaiheessa perustoiminta Compan kulttuurikeskuksissa ja oppilaitoksissa jatkuu. Näiden ohessa panostetaan hankkeen kestävyyteen kouluttamalla Compan henkilöstöä, vahvistamalla Compan nuorten verkostoa, jakamalla kokemuksia taide- ja ilmaisukasvatukseen perustuvien osallistavien menetelmien käytöstä ja järjestämällä menetelmäkoulutusta paikallisille opettajille. Opettajien kautta lasten ja nuorten voimaannuttaminen ja itseilmaisun kehittäminen siirtyy osaksi koulutyötä ja vaikutukset laajenevat Compan välittömän vaikutuspiirin ulkopuolelle.

Myönnöt

  • 2013: 115 805 €
  • 2014: 116 145 €

Kohdemaa

Bolivia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kulttuuri ja virkistys 20%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 30%
  • Ihmisoikeudet 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Taksvärkki ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

42802901

Tunnus

UHA2012-002861

Sivua muokattu

26.11.2012