Syyrian jälleenrakennusrahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.12.2015

Syyrian jälleenrakennusrahasto

Kuvaus

Syyrian yli neljä vuotta jatkunut sota on paitsi aikamme suurin humanitaarinen katastrofi, myös ennen kaikkea valtava alueellinen kehityskriisi. Konflikti ruokkii radikalismia ja on edesauttanut ISILin muodostumista globaaliksi uhaksi. Konflikti vaikuttaa suoraan Euroopan ja myös Suomen turvallisuuteen. Syyrian jälleenrakennusrahasto (SRTF, Syria Recovery Trust Fund) on loppuvuodesta 2013 lanseerattu KfW:n hallinnoima rahasto, jonka tarkoituksena on tukea syyrialaisten, opposition alueella olevien paikallisyhteisöjen kantokykyä rahoittamalla peruspalveluita tuottavan infrastruktuurin jälleenrakentamista ja korjaamista sekä tukea näistä vastuussa olevien instituutioiden kapasiteetin vahvistamista. Tukea ei kuitenkaan suunnata itse oppositiokoalition toimintaan. Käytännössä rahasto rahoittaa vesi-, terveys, sähkö-, opetus-, ruokaturva- ja jätteenkeräys-sektorien jälleenrakennushankkeita. Rahaston yhteiskoko on tällä hetkellä noin 90 MEUR, hyväksyttyjä projekteja on 22 ja niiden yhteisarvo on noin 47 MEUR. Toiminta on käynnistynyt hyvin ja rahasto on pystynyt saamaan jo päätökseenkin useita hankkeita, joista voidaan mainita esim. seuraavat (kohdealueet eivät julkisia): sähköverkon korjaus (1,7 MEUR, 50.000 hyödynsaajaa); tuki viljanjauhatukselle ja säilytykselle SIG:n kansalliseen vehnäohjelmaan (5,5 MEUR, 2 milj. hyödynsaajaa); sairaalan perusparannus ja lastenosaston tutkimusmateriaalia (430.000 eur); sekä Filling the Void (3 MEUR), jonka tarkoituksena on hankkia etukäteen keskeistä materiaaliapua, jota voidaan siirtää erittäin nopealla aikataululla vapautetuille alueille. Hankkeita toteutetaan erittäin suuren riskin alueella, käytännössä usein sotatoimialueella. Riski on kuitenkin perusteltua ottaa, sillä prioriteettina on avun saaminen nimenomaan Syyrian sisään. Rahaston riskienhallintamekanismi ja siihen liittyvä analyysi on laadukasta. Syyrian oppositiokoalition (SOC) väliaikaishallitus (SIG) on keskeisesti mukana rahaston hallinnossa ja hanke onkin siten luonteeltaan myös poliittinen. Suomi on tunnustanut koalition Syyrian kansan yhdeksi legitiimiksi edustajaksi. Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat yhdessä koonneet rahaston johtokuntapaikkaan kahdeksi vuodeksi oikeuttavan 10 MEUR ja Suomi on vuorollaan edustanut pohjoismaita kokouksissa. Nyt, osana rahaston lisäpääomituskierrosta, Pohjoismaat uudistavat tukensa. Suomen lisätuki, kuten aiempikin on 3 MEUR.

Rahoituspäätös  08.12.2015

3 000 000 €

Kohdemaa

Syyria

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Elintarvikeapu (muu kuin hätäapu) 40%
  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 30%
  • Sähkönsiirto ja -jakelu 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Instituutiot

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300408

Tunnus

UHA2015-024707

Sivua muokattu

11.12.2015