KESTÄVÄN KYLÄKEHITYKSEN TUKEMINEN HIMALAJAN ALUEELLA INTIASSA - vaihe II
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.11.2012

KESTÄVÄN KYLÄKEHITYKSEN TUKEMINEN HIMALAJAN ALUEELLA INTIASSA - vaihe II

Kuvaus

Hankealueella on vesipula johtuen epäsäännöllisistä ja epätasaisista sateista. Tämä tarkoittaa, että naisten on kuljettava pitkiä matkoja saadakseen juoma- ja talousvettä vettä. Naisten harjoittama maanviljelys on riippuvainen sateista. Maaperän laatu on huono samoin tuottavuus. Puita hankealueella on kaadettu patohankkeiden vuoksi. Tämä johtaa maanvyörymiin, lämpötilan nousuihin sekä mikro ja makrotasojen floran ja faunan häiriötiloihin. Maanviljelykseen kelpaavan maan määrä on vähentynyt, samoin karjan rehun määrä. Kaikki nämä tekijät ovat omalta osaltaan vaikuttaneet alueen ilmastonmuutokseen. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon kasvattaminen. Miten nämä vaikuttavat alueen ihmisten elämään 2. Suunnitella ja toteuttaa yksinkertaista toteuttamiskelpoista tekniikkaa 3. Paikallisten ryhmien, erityisesti naisten mikro-agro systeemien elvyttäminen 4. Paikallisesti tuotettujen tuotteiden prosessointi ja säilytys 5. Puiden istutus ja alueelle sopivien puuntaimien kasvatus Toiminnot ovat: 1. Veden saannin parantaminen rakentamalla katoille sadeveden keräystankkeja 2. Maanparannus ja tuotannon kasvattaminen orgaanisen viljelyn kautta 3. Kompostit ja niiden rakentaminen 4. Ansaintamahdollisuuksien parantaminen esimerkiksi hunajatuotannolla 5. Puiden istutus (hedelmät, polttopuut, rehu) 6. Polttopuun käytön vähentäminen suunnittelemalla liesi, johon ei tarvita puuta 7. Uudistuvan energian käytön edistäminen 8. Naisten ryhmien vahvistaminen, joita on luotu pilottivaiheessa, uusien ryhmien luominen 9. Kansainvälisen naistenpäivän juhliminen, tavoite edistää naisten välistä solidaarisuutta 10. Ympäristöpäivän, Maan päivän ja uusiutuvan energian päivän juhliminen tietoisuuden levittämiseksi Hankkeen hyödynsaajia ovat kohdekylien naiset, jotka osallistuvat naisten ryhmien toimintaa.

Myönnöt

  • 2013: 26 756 €
  • 2014: 26 613 €
  • 2015: 26 613 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristökasvatus ja -koulutus 20%
  • Maatalouden kehittäminen 20%
  • Maaseudun kehittäminen 60%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Aar Social Development Association ry.

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

64516101

Tunnus

UHA2012-002800

Sivua muokattu

26.11.2012