MYA/Tuki Myanmarin rauhanprosessille - vaihe II
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2013

MYA/Tuki Myanmarin rauhanprosessille - vaihe II

Kuvaus

Suomi jatkaa tukeaan Myanmarin rauhanprosessille. Myanmar on kärsinyt vuosikymmenten ajan aseellisista konflikteista hallituksen ja eri etnisten ryhmittymien välillä. Maan saatua uuden siviilihallinnon maaliskuussa 2011 käynnistettiin työt kestävän rauhan saavuttamiseksi maahan. Hallitus on solminut tulitaukosopimukset kaikkien paitsi yhden etnisen ryhmän kanssa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea ja vahvistaa rauhanprosessia Myanmarissa tarjoamalla osapuolille teknistä tukea ja tukemalla luottamuksen rakentamista osapuolten välille. Hanke pyrkii a) luomaan suotuisan ilmapiirin rakentavalle ja osallistavalle poliittiselle vuoropuhelulle, b) tukemaan yhdessä sovittujen rauhan mekanismien toimeenpanemista tulitaukoja ja erilaisia sopimuksia valvottaessa, c) luomaan yhteistä tilaa osapuolten väliseen vuoropuheluun, tutkimukseen ja tapaamisiin ja antaa teknistä tukea vuoropuheluverkoston toimeenpanemiseksi sekä d) luoda yhteisiä tietokeskuksia poliittisen vuoropuhelun avainasioista tietoon perustuvan keskustelun ja päätösten tekemisen edistämiseksi. Hankkeen suoria edunsaajia ovat ne ryhmät, jotka ovat mukana rauhanprosessissa eli parlamentin rauhankomitea, hallituksen edustajat, etniset ryhmät ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Epäsuorasti hankkeen edunsaajana on koko Myanmarin kansa.

Rahoituspäätös  12.12.2013

3 000 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • Associates to Develop Democratic Burma/Euro-Burma Office
  • Suomen Lähetysseura ry
  • Common Space Initiative

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

63501516

Tunnus

UHA2013-005338

Sivua muokattu

30.12.2014