MYA/Myanmarin demokratia- ja oikeusvaltiokehityksen tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2013

MYA/Myanmarin demokratia- ja oikeusvaltiokehityksen tuki

Kuvaus

Suomi tukee UNDP:n demokratian ja oikeusvaltiokehityksen hanketta osallistumalla UNDP:n korirahoitukseen. Suomi rahoittaa UNDP:n Myanmarin maaohjelman III-pilaria, joka keskittyy nimenomaan demokratia ja oikeusvaltiokehitykseen. UNDP:n rakenteet, toimintatavat ja prosessit ovat Suomelle tuttuja. UNDP:n Myanmarin maaohjelma vastaa hyvin Suomen valmistelun tueksi asetettuja periaatteita ja reunaehtoja. UNDP on luonut läheiset suhteet Myanmarin keskushallintoon, ja sen neutraali ja objektiivinen profiili edesauttaa luottavaisen suhteen ylläpitoa. UNDP tuo yhteen useita rahoittajia ja luo maaohjelmallaan raamin apukoordinaatiolle. Ohjelma luo puitteet myös dialogille eri tasoilla keskushallinnosta paikallisiin yhteisöihin, mikä on erityisen tärkeää, sillä hyvä hallinto ei itsessään vielä sijoitu varsinaiseen apuarkkitehtuuriin, jossa valtionhallinto olisi mukana. UNDP:n maaohjelma on suoraan linjassa Suomen kehityspoliittisen ohjelman periaatteiden kanssa. Ylempi kehitystavoite on demokraattisten instituutioiden vahvistaminen ja ihmisoikeuksien edistäminen hyvän hallinnon ja oikeusvaltiokehityksen myötä. Läpileikkaavina teemoina ovat ihmisoikeusperustainen toteutus, sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten aseman vahvistaminen sekä eteläinen yhteistyö.

Rahoituspäätös  17.12.2013

2 000 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

63501515

Tunnus

UHA2013-005337

Sivua muokattu

30.12.2014