MYA/Myanmarin väestönlaskennan tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.10.2013

MYA/Myanmarin väestönlaskennan tuki

Kuvaus

Suomi tukee UNFPAn väestönlaskentahanketta Myanmarissa. Suomi tukee UNFPAn väestönlaskentahanketta Myanmarissa 3,42 M€ vuosina 2014 - 2016. Väestölaskennan tavoitteena on Myanmarin kansan elinolojen parantaminen. Tehokas kehityssuunnittelu, -toteutus ja -seuranta mahdollistuvat luotettavan väestötiedon myötä. Väestölaskenta tukee lisäksi suoraan tutkimusta, investointeja, markkinoita, mielipidekyselyitä sekä vaalien läpinäkyvyyttä. Väestölaskennan voidaan todeta jakautuvan viiteen vaiheeseen: i) suunnittelu ja hallintorakenne; ii) valmistelu; iii) kenttätyö; iv) väestötiedon käsittely; ja v) väestölaskennan tulosten tuottaminen ja julkaisu. Resurssien kannalta kolme ensimmäistä vaihetta ovat intensiivisimpiä: toteutuksen suunnittelu, logistiset järjestelyt, materiaalien valmistaminen sekä laskennan toteuttavien yli 100 000 ihmisen koulutus.

Rahoituspäätös  30.10.2013

3 420 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501514

Tunnus

UHA2013-005336

Sivua muokattu

14.07.2016