EBRD:n Ukrainan vakauttamisen ja kestävän kasvun monenvälinen rahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.10.2014

EBRD:n Ukrainan vakauttamisen ja kestävän kasvun monenvälinen rahasto

Kuvaus

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multidonor Account –rahasto perustettiin heinäkuussa 2014 Ukrainan väliaikaiseksi avustamiseksi sen nykyisessä kriisitilanteessa. Kyseessä on monenvälinen, useat sektorit kattava rahasto, johon on osallistumassa useita rahoittajamaita. Sen avulla on tarkoitus vastata Ukrainaa kohdanneeseen akuuttiin kriisiin vahvistamalla mm. yksityissektorin ja pk-yritysten toimintamahdollisuuksia, pankkialaa, energiatehokkuutta sekä kunnallisia palveluja. Myös korruption torjunta on yksi keskeisistä tavoitteista. Rahoitettavista hankkeista tullaan päättämään tarkemmin rahaston toiminnan käynnistyttyä. Suomi osallistuu rahastoon 500 000 eurolla.

Rahoituspäätös  08.10.2014

500 000 €

Kohdemaa

Ukraina

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 60%
  • Rahoituspolitiikka ja -hallinto 20%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

European Bank for Reconstruction and Development – technical co-operation and special funds (ODA-eligible countries only)

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501323

Tunnus

UHA2014-036351

Sivua muokattu

27.10.2014