Helsinki Policy Forum; dialogiprosessi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.03.2016

Helsinki Policy Forum; dialogiprosessi

Kuvaus

Helsinki Policy Forum (HPF) on dialogiprosessi, joka perustettiin helmikuussa 2014 edistämään Euroopan ja MENA/Gulf -alueen poliittisten ja uskontotaustaisten toimijoiden luottamuksellista ja rauhanomaista vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä alueen jännittyneessä tilanteessa. HPF on vakiinnuttanut asemansa ja laajentanut verkostoa siten, että dialogeihin on osallistunut hallitusten, parlamenttien, yritysmaailman ja tiede- ja kansalaisyhteisön korkean tason vaikuttajia ja edustajia. Verkostoa on tarkoitus laajentaa maiden vakautumisen ja poliittisten prosessien etenemisen myötä. Seuraava Helsinki Policy Forum kokous järjestetään Helsingissä keväällä 2016. Kokouksesta kaavaillaan ministeritasoista. Ulkoministeriön osalta ALI-10 toimii yhteistyössä Forward Thinking -järjestön kanssa kokousjärjestelyistä. Helsinki Policy Forum edistää Suomen kehityspoliitiikan pääteemojen osalta vakaita ja toimivia yhteiskuntia ja yksityisen sektorin, työllisyyden ja verotuskyvyn vahvistamista alueen maissa. Hanke tukee YK:ssa syyskuun lopulla 2015 hyväksytyn kestävän kehityksen toimintaohjelmaa sekä välillisesti Suomen rauhanvälityksen toimintaohjelman toteutusta. Helsinki Policy Forumin tavoitteena on edistää luottamuksellista ja korkealla tasolla tapahtuvaa vuoropuhelua. Helsinki Policy Forum tarjoaa osapuolille turvallisen, epävirallisen mutta poliittisen dialogifoorumin ja pyrkii edistämään rauhanomaista vuoropuhelua, syventämään tarkastelua keskeisistä ajankohtaisista haasteista ja muotoilemaan taustasuosituksia politiikkavaikuttamiselle, jonka avulla voidaan lieventää maiden sisäisiä ja alueellisia jännitteitä ja luoda pohjaa yhteisille ratkaisuille. Hankkeeseen esitetään 190 000 euron myöntöä Helsinki Policy Forumin kokouksen järjestämistä varten keväällä 2016 momentilta ja käyttösuunnitelmakohdalta 24306621 ALI-10:n vuoden 2014 siirtomäärärahasta.

Rahoituspäätös  29.03.2016

190 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Forward Thinking

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301019

Tunnus

UHA2015-009065

Sivua muokattu

12.04.2016