Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.11.2012

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF)

Kuvaus

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (Global Environment Facility, GEF) perustettiin alun perin Maailmanpankin pilottihankkeeksi avustamaan maailmanlaajuista ympäristönsuojelua. Vuonna 1992 GEF:n osapuolet päättivät muodostaa siitä Rion ympäristöhuippukokouksen toimintasuunnitelmassa (Agenda 21) sovitun mukaisesti YK:n ilmastopuitesopimuksen (UNFCCC) ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (UNCBD) rahoitusinstrumentin. Uuden muotoinen GEF aloitti toimintansa vuonna 1994. Vuonna 2001 GEF:stä tuli Tukholman eli ns. POP-sopimuksen väliaikainen rahoitusmekanismi ja vuonna 2003 aavikoitumissopimuksen (UNCCD) rahoitusmekanismi. GEF:n tarkoituksena on sen peruskirjan mukaisesti saavuttaa globaaleja ympäristöhyötyjä ja toimia monenvälisten ympäristösopimusten (Multilateral Environmental Agreements) rahoitusinstrumenttina. GEF:n työ on vahvasti ankkuroitu vuosituhatjulistuksen seisemännen tavoitteen eli kestävän ympäristön varmistamisen päämäärään. GEF toimii kuudella pääalueella (focal areas), jotka ovat biodiversiteetti (UNCBD), ilmastonmuutos (UNFCCC), otsonikerros, kansainväliset vedet, pysyvät organiset yhdisteet (POP-sopimus) sekä maaperän köyhtyminen (UNCCD). Viidensissä lisärahoitusneuvotteluissa ajanjaksolle 1.7.2010-30.6.2014 yhdistettiin kemikaalit (otsonia tuhoavat aineet ja POPs) omaksi kemikaalipääalueekseen, jolloin samalla sinne lisättiin kestävä kemikaalihallinto ja elohopea. Samalla vahvistettiin kestävän metsänhoidon tukemista. Suomi on osallistunut GEF:n rahoitukseen alusta lähtien. Suomen tuki neljännellä rahoituskierroksella (2006-2010) oli 31,12 miljoonaa euroa ja tällä kierroksella 57,30 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

http://www.thegef.org/gef/Linkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  16.11.2012

13 650 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman ympäristörahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890005

Tunnus

UHA2011-007451

Sivua muokattu

12.09.2013