MALI/Sinsibere3-Naiset aavikoitumista
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.06.2013

MALI/Sinsibere3-Naiset aavikoitumista

Kuvaus

Malin pääkaupungin läheisyydessä polttopuun kerääminen ja myyminen on yksi tärkeimmistä naisten tulonansaintakeinoista. Tämä aiheuttaa puuvarojen vähenemistä ja maaperän köyhtymistä. Hanke on jatkoa vuosien 2001-06 hankkeille (25500501 ja 25500701), joissa tavoitteina on ollut naisten tulonsaantimahdollisuuksien monipuolistaminen ja polttopuun keräämisen korvaaminen mm. karitevoin myymisellä ja naisryhmien monipuolisella tukemisella. Jatkossa kehitetään maatalous- ja jatkojalostettujen tuotteiden laatua, varastointia, kuljetusta ja markkinointia. Lisäksi hanke pyrkii vaikuttamaan ympäristöasioihin kansallisella tasolla. Hakukierros 2009: lisärahaa 6-8 kaivon perustamiseksi pahiten kuivuudesta kärsiviin hankekyliin, myös viljelyn tehostamiseksi. Kestävyyttä varmistetaan koulutuksilla ja markkinoinnin kehittämisellä. HK2012: lisärahoitusta erityisesti markkinointiin.

Myönnöt

  • 2012: 7 850 €

Kohdemaa

Mali

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Aavikoitumisen torjunta
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Maaseudun kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

DODO-Tulevaisuuden elävä luonto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25500901

Tunnus

UHA2011-006112

Sivua muokattu

28.06.2013