IHOIK/Tuki Institute for Human Rights and Business (IHRB)- järjestölle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2012

IHOIK/Tuki Institute for Human Rights and Business (IHRB)- järjestölle

Kuvaus

Institute for Human Rights and Business (IHRB) on kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on edistää yksityisen sektorin roolia ja vastuuta ihmisoikeuskysymysissä ja kansainvälisissä kehityskysymyksissä. Järjestön pyrkimyksenä on minimoida yritystoiminnan aiheuttaminen ihmisoikeusloukkauksien riskejä, kehittää yritysmaailman menettelytapoja ja käytännön standardeja sekä etsiä innovatiivisia ratkaisuja yritysten kohtaamille ihmisoikeushaasteille. (Tuki korvamerkitty oda-kelpoiseen toimintaan).

Rahoituspäätös  18.12.2012

100 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81209201

Tunnus

UHA2011-007445

Sivua muokattu

18.12.2012