Tuki Suomen IDPS rinnakkaispuheenjohtajuuden hoitamiselle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 06.05.2014

Tuki Suomen IDPS rinnakkaispuheenjohtajuuden hoitamiselle

Kuvaus

Vuonna 2011 Busanin korkean tason foorumi hyväksyi hauraita valtioita koskevan sopimuksen nimeltään New Deal for Engagement in Fragile States (New Deal). New Deal määrittelee yhteisiä toimintatapoja hauraissa valtioissa toimimiselle. Tällä hetkellä sopimuksen on allekirjoittanut 41 maata ja organisaatiota. Suomi allekirjoitti New Dealin vuonna 2012. New Dealin toimeenpanoa seuraa International Dialogue for Peacebuilding and Statebuilding (IDPS, kansainvälinen dialogi). Kansainvälisessä dialogissa on mukana hauraita valtioita (ns. g7+ ryhmä) ja avunantajamaita sekä kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Kv. dialogi seuraa New Dealin toimeenpanoa kahdeksassa pilottimaassa (Afganistan, Keski-Afrikan Tasavalta, Kongon Demokraattinen Tasavalta, Liberia, Sierra Leone, Etelä-Sudan, Somalia ja Itä-Timor) sekä edistää rauhan- ja valtionrakennuksen tematiikkaa globaalisti, mm. post-2015 keskustelussa. Kehitysministeri Pekka Haavisto valittiin IDPS:n rinnakkaispuheenjohtajaksi alkuvuodesta 2014. Toisena rinnakkaispuheenjohtajana toimii Itä-Timorin valtiovarainministeri Emilia Pires. Rahoituksen tarkoituksena on tukea Suomen IDPS:n rinnakkaispuheenjohtajuuden tuloksekasta ja vaikuttavaa toteutumista, ml. erilaisten kansainvälisten tapahtumien ja vierailujen järjestäminen. Rahoitukseksi esitetään 100 000 euroa vuosille 2014-2015.

Rahoituspäätös  06.05.2014

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 50%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 25%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892398

Tunnus

UHA2014-006996

Sivua muokattu

08.05.2014