Kehitysinnovaatio-ohjelma
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2014

Kehitysinnovaatio-ohjelma

Kuvaus

UM:n ja Tekesin yhteinen BEAM - Business with Impact -kehitysinnovaatio-ohjelma tukee yritysten, kansalaisjärjestöjen, opetus- ja tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden innovaatioiden, tiedon ja osaamisen kehittämistoimintaa, joka hyödyttää kehitysmaiden köyhien ihmisten hyvinvointia. Tuki kohdistuu uusien tuotteiden, palvelujen, liiketoiminta- ja yhteistyömuotojen, teknologioiden, ratkaisujen tai sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen, pilotoimiseen ja kaupallistamiseen. Ohjelmasta ei tueta yritysten vientiä, perinteisiä liikekumppanuuksia eikä kansalaisjärjestöjen tavanomaisia kehitysyhteistyöhankkeita. BEAM-ohjelma hyödyttää kehitysmaiden köyhiä ihmisiä, joiden elämä paranee uusien innovaatioiden ansiosta. Innovatiivinen liiketoiminta hyödyttää myös kehitysmaiden ja Suomen yrityksiä ja julkista sektoria tuottamalla uusia työpaikkoja, yrittäjyyden mahdollisuuksia ja taloudellisia resursseja kuten investointeja ja verotuloja. Innovaatiot lisäävät talouden kilpailukykyä ja sosiaalisesti kestävää, vihreää kasvua kehitysmaissa ja Suomessa. Hankkeen pääasiallinen pitkän aikavälin tavoite on taloudellisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen kehitysmaissa. BEAM-ohjelma linkittää yritykset ja muut toimijat olemassa oleviin markkinoiden ennakointi- ja seurantapalveluihin, neuvonta- ja sparrauspalveluihin -- erityisesti kehitysmaiden vähävaraisten ihmisten BOP-markkinoille kohdistuviin -- ja muihin tuki- ja kehittämispalveluihin, esim. kiihdyttämöpalveluihin ja palvelualustoihin sekä yritysvastuu- ja ihmisoikeuskoulutuspalveluihin. Viisivuotinen yhteisohjelma perustetaan Tekesiin. Yhteisrahoitteisen ohjelman julkisesta rahoituksesta 50 % tulee Tekesistä ja 50 % UM:stä. UM delegoi oman rahoitusosuutensa Tekesin hallinnoitavaksi. Ohjelma käynnistyy vuoden 2015 alusta alkaen.

Rahoituspäätös  17.12.2014

15 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892443

Tunnus

UHA2014-012417

Sivua muokattu

19.12.2014