KV.RAH.LAIT/Rahoituslaitospolitiikan vaikuttavuuden vahvistaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2012

KV.RAH.LAIT/Rahoituslaitospolitiikan vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Suomen kehityspolitiikan tärkeimpiä vaikutuskanavia alueellisissa kehityspankeissa ovat pääomakorotus- ja lisärahoitusneuvottelut, johtokuntatyö, johtokuntatoimiston työhön osallistuminen, Maailmanpankin osalta kehityskomitea ja alueellisten kehityspankkien osalta vuosikokoukset sekä niiden yhteydessä järjestettävät tapaamiset esimerkiksi kumppanuusohjelmiin ja temaattisiin rahastoihin liittyen. Innovatiiviset rahoitusmekanismit ovat kasvava elementti kv. kehitysrahoituksessa ja ne on nostettu korkeammalle uuden kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanossa. Tämä työ vaatii matkustamista, laajaa perehtymistä ja kasvokkaista vuorovaikutusta sekä vaikuttamista. Suomen tekemän työn vaikuttavuuden varmistamiseksi ja vahvistamiseksi kehitysrahoituslaitosten yksikkö on muodostanut hankkeen, jolla rahoitetaan neuvottelu-, suunnittelu-, ja vuorovaikutustoimintaa. Vuosien 2012–2014 aikana käydään IDA-17 -lisärahoitusneuvottelut Maailmanpankkiryhmässä sekä AfDF-13 lisärahoitusneuvottelut Afrikan kehityspankkiryhmässä. Suomi toimii v. 2012-13 aikana kansainvälisen kehitysrahoituksen innovatiivisia mekanismeja kehittävän ja edistävän ”Leading Group for Innovative Financing Mechanisms”-ryhmän puheenjohtajana. Puheenjohtajuuskausi vaatii osallistumista ja matkustamista erilaisiin tapahtumiin sekä mahdollisiin aihepiirin tilausselvityksiin. Puheenjohtajuuskaudella järjestetään LG-ryhmän vuosikokous Helsingissä. Pj-kauden jälkeen Suomi jatkaa osallistumistaan ryhmän työhön ja sen asiantuntijaryhmiin (task teams).

Rahoituspäätös  18.12.2012

60 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700180

Tunnus

UHA2012-006410

Sivua muokattu

05.08.2013