Opetushallituksen suunnittelu- ja seurantatuki Nepalin opetussektorille
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.03.2013

Opetushallituksen suunnittelu- ja seurantatuki Nepalin opetussektorille

Kuvaus

Viranomaisyhteistyön tavoitteena on antaa asiantuntijatukea Nepalin opetussektorin (etenkin ammatillisen koulutuksen) kehittämiseen liittyvässä suunnittelussa ja seurannassa sekä laadun parantamisessa. Toimeksiantoon kuuluu myös avustaminen Nepalin meneillään olevan sektoriohjelman (SSRP) toimeenpanon suunnittelussa ja seurannassa sekä osallistuminen yhteisiin kokouksiin ja arviointeihin. Opetushallitus (OPH) on tarjonnut merkittävää ja arvostettua asiantuntija-apua Nepalin koulu-uudistuksen edellisten vaiheiden seurannassa ja valmistelussa 1990-luvulta lähtien. Suomen tuen painopiste SSRP-ohjelman toeutuksessa on siirtynyt ammatillisen koulutuksen tukemiseen. Haasteet ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ovat mittavat. Nepalin keskeisimpiä koulutuspoliittisia huolenaiheita on ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten koulutukseen ja työelämään sijoittuminen. Ilman ammatillista koulutusta nuoret syrjäytyvät tai ajautuvat halpatyövoimaksi ulkomaille. Vaikka koulutukseen osallistumisaste on noussut, on koulunsa keskeyttäneiden määrä pysynyt suurena. Keskeyttämistä pyritään estämään henkilökohtaisten opintosuunnitelmien, opintojen ohjauksen ja työkeskeisten opiskelumuotojen avulla. Peruskoulun ja ammatillisten oppilaitosten välistä kuilua pyritään madaltamaan. Ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija eri ammattialoihin ja antaa nuorelle mahdollisuus kehittää opiskelutaitojaan ja yleistä elämänhallintaansa. OPH:n tavoitteena on tukea Suomen pyrkimystä olla jatkossakin aktiivinen ja vaikutusvaltainen kumppani Nepalin opetussektorilla. Lähestymistapa pohjautuu näkemykseen opetuksen suuresta roolista köyhyyden vähentämisessä sekä vuoden 2012 Kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa korostettuihin tavoitteisiin. Vuosille 2013-2014 tarkoitukseen on varattu 200.000 euroa.

Rahoituspäätös  08.03.2013

200 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66000103

Tunnus

UHA2011-007403

Sivua muokattu

05.08.2013